Documentatie voor Azure Container Instances

Voer Docker-containers op aanvraag uit in een beheerde, serverloze Azure-omgeving. Azure Container Instances is een oplossing voor elk scenario dat kan functioneren in geïsoleerde containers zonder indeling. Voer op gebeurtenissen gebaseerde toepassingen uit, implementeer snel vanuit uw containers voor ontwikkelpijplijnen en voer taken voor gegevensverwerking en compilatie uit.