Een inkoper van een reservering zoeken in Azure-logboeken

Dit artikel helpt bij het vinden van een reserveringskoper met informatie uit uw directorylogboeken. De directorylogboeken van Azure Monitor tonen de e-mail-id's van gebruikers die reserveringsaankopen hebben gedaan.

De koper zoeken

  1. Meld u aan bij de Azure-portal.
  2. Navigeer naarActiviteitenlogboekactiviteit>bewaken>.
    Schermopname van navigatie naar Activiteitenlogboek - Activiteit.
  3. Selecteer Directory-activiteit. Als u een bericht ziet waarin staat dat u gemachtigd bent om logboeken op directoryniveau weer te geven, selecteert u de koppeling voor meer informatie over het verkrijgen van machtigingen.
    Schermopname van Directory-activiteit zonder toestemming om het logboek weer te geven.
  4. Zodra u de machtiging hebt, filtert u tenantresourceprovider met Microsoft. Capaciteit. U ziet nu alle reserveringsgerelateerde gebeurtenissen voor de geselecteerde periode. Wijzig indien nodig de tijdsduur.
    Schermopname van de gebruiker die de reservering heeft gekocht. Indien nodig moet u mogelijk Kolommen bewerken omGebeurtenis geïnitieerd door te selecteren. De gebruiker die de reserveringsaankoop heeft gedaan, wordt weergegeven onder Gebeurtenis geïnitieerd door.

Volgende stappen