divoperator (Databricks SQL)

Berekent het integraal deel van de verdeling van divisor door dividend.

Syntaxis

divisor div dividend

Argumenten

  • divisor: Een expressie die resulteert in een numeriek of interval.
  • dividend: Een overeenkomend intervaltype als divisor dit een interval is, een numerieke waarde anders.

Retouren

EEN BIGINT

Als dividend dat het is 0, INTERVAL '0' SECOND of INTERVAL '0' MONTH de operator een DIVIDE_BY_ZERO fout genereert.

Voorbeelden

> SELECT 3 div 2;
 1
> SELECT -5.9 div 1;
 -5

> SELECT -5.9 div 0;
 Error: DIVIDE_BY_ZERO

> SELECT INTERVAL '100' HOUR div INTERVAL '1' DAY;
 4