/Operator (slash-teken) (Databricks SQL)

Retourneert dividend gedeeld door divisor.

Syntaxis

dividend / divisor

Argumenten

  • dividend: Een numerieke of INTERVAL-expressie.
  • divisor: Een numerieke expressie.

Retouren

Als beide dividend en divisor decimalen zijn, is het resultaat DECIMAAL.

Als dividend een jaarmaandinterval is, is het resultaat een INTERVAL YEAR TO MONTH.

Als divident een daginterval is, is het resultaat een INTERVAL DAY TO SECOND.

In alle andere gevallen een DOUBLE.

Als de divisor waarde 0 is, retourneert de operator een DIVIDE_BY_ZERO fout.

Gebruik try_divide om terug te keren NULL op delen per nul.

Voorbeelden

> SELECT 3 / 2;
 1.5

> SELECT 2L / 2L;
 1.0

> SELECT INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE / 3
 0 01:05:00.000000

> SELECT 3 / 0;
 Error: DIVIDE_BY_ZERO