get_json_object-functie

Van toepassing op:controleren met ja Databricks SQL-controle gemarkeerd als ja Databricks Runtime

Extraheert een JSON-object uit path.

Syntaxis

get_json_object(expr, path)

Argumenten

  • expr: een tekenreeksexpressie met een goed gevormde JSON.
  • path: een letterlijke tekenreeks met een goed gevormd JSON-pad.

Retouren

EEN TEKENREEKS.

Als het object niet kan worden gevonden, wordt null geretourneerd.

Voorbeelden

> SELECT get_json_object('{"a":"b"}', '$.a');
 b