json_tuple generatorfunctie met tabelwaarde

Van toepassing op:gemarkeerd met ja Databricks SQL-controle gemarkeerd als ja Databricks Runtime

Retourneert meerdere JSON-objecten als een tuple.

Syntaxis

json_tuple(jsonStr, path1 [, ...] )

Argumenten

  • jsonStr: een TEKENREEKS-expressie met een goed gevormde JSON.
  • pathN: een letterlijke tekenreeks met een JSON-pad.

Retouren

Een rij die bestaat uit de andere expressies in de selectielijst en de JSON-objecten.

Als een object niet kan worden gevonden, wordt NULL geretourneerd voor dat object. De kolomalias voor de geproduceerde kolommen hebben standaard de naam c1, c2, enzovoort, maar kan als alias worden gebruikt.AS (myC1, myC2, …)

json_tuple kan alleen in de selectielijst of een LATERALE WEERGAVE worden geplaatst. Wanneer u de functie in de selectielijst plaatst, mag er geen andere generatorfunctie in dezelfde selectielijst zijn.

Voorbeelden

> SELECT json_tuple('{"a":1, "b":2}', 'a', 'b'), 'Spark SQL';
 1  2  Spark SQL
> SELECT json_tuple('{"a":1, "b":2}', 'a', 'c'), 'Spark SQL';
 1  NULL  Spark SQL