schema_of_json-functie

Van toepassing op:gemarkeerd met ja Databricks SQL-controle gemarkeerd als ja Databricks Runtime

Retourneert het schema van een JSON-tekenreeks in DDL-indeling.

Syntaxis

schema_of_json(json [, options] )

Argumenten

  • json: een letterlijke tekenreeks met JSON.
  • options: een optionele LETTERLIJKE MAP met sleutels en waarden als TEKENREEKS.

Retouren

Een TEKENREEKS die een definitie bevat van een matrix van structs met velden van n tekenreeksen waarvan de kolomnamen zijn afgeleid van de JSON-sleutels. De veldwaarden bevatten de afgeleide opgemaakte SQL-typen. Zie from_json functie voor meer informatie over opties.

Voorbeelden

> SELECT schema_of_json('[{"col":0}]');
 ARRAY<STRUCT<`col`: BIGINT>>
> SELECT schema_of_json('[{"col":01}]', map('allowNumericLeadingZeros', 'true'));
 ARRAY<STRUCT<`col`: BIGINT>>