Quickstart: Een Azure Database Migration Service-exemplaar maken met behulp van Azure Portal

In deze quickstart gebruikt u de Azure Portal om een exemplaar van Azure Database Migration Service te maken. Nadat u het exemplaar hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken om gegevens van meerdere databasebronnen te migreren naar Azure-gegevensplatforms, zoals van SQL Server naar Azure SQL Database of van SQL Server naar een Azure SQL Managed Instance.

Als u nog geen Azure-abonnement hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.

Aanmelden bij Azure Portal

Open de webbrowser, navigeer naar Microsoft Azure Portal, en voer vervolgens uw referenties in om u aan te melden bij de portal. De standaardweergave is uw service-dashboard.

Notitie

U kunt maximaal tien DMS-exemplaren per abonnement per regio maken. Als u meer exemplaren nodig hebt, maakt u een ondersteuningsticket.

De resourceprovider registreren

Registreer de Microsoft.DataMigration-resourceprovider voordat u uw eerste Database Migration Service-exemplaar maakt.

 1. Meld u aan bij Azure Portal. Zoek en selecteer Abonnementen.

  Portal-abonnementen weergeven

 2. Selecteer het abonnement waarin u het Azure Database Migration Service-exemplaar wilt maken en selecteer vervolgens Resourceproviders.

  Resourceproviders weergeven

 3. Zoek naar migratie en selecteer Registreren voor Microsoft.DataMigration.

  Resourceprovider registreren

Een Azure Database Migration Service-exemplaar maken

 1. Selecteer in het menu van de Azure-portal of op de startpagina de optie Een resource maken. Zoek en selecteer Azure Database Migration Service.

  Azure Marketplace

 2. Selecteer in het scherm Azure Database Migration ServiceMaken.

  Azure Database Migration Service-exemplaar maken

  Selecteer het juiste bronservertype en doelservertype en kies de optie Database Migration Service (klassiek).

  Selecteer Database Migration Service (klassiek) scenario

 3. Ga in het basisscherm Migratieservice maken als volgt te werk:

  • Selecteer het abonnement.
  • Maak een nieuwe resourcegroep of kies een bestaande resourcegroep.
  • Geef een naam op voor het exemplaar van de Azure Database Migration Service.
  • Selecteer de locatie waarop u het exemplaar van Azure Database Migration Service wilt maken.
  • Kies Azure als de servicemodus.
  • Selecteer een prijscategorie. Zie voor meer informatie over de kosten en prijscategorie├źn de Pagina met prijzen.

  Basisinstellingen configureren van een Azure Database Migration Service-exemplaar

  • Selecteer Volgende: Netwerken.
 4. Ga in het netwerkscherm Migratieservice maken als volgt te werk:

  • Selecteer een bestaand virtueel netwerk of maak een nieuw netwerk. Het virtuele netwerk biedt Azure Database Migration Service toegang tot de bronserver en het doelexemplaren. Zie het artikel Een virtueel netwerk maken met de Azure-portal voor meer informatie over het maken van een virtueel netwerk in de Azure-portal.

  Netwerkinstellingen configureren van een Azure Database Migration Service-exemplaar

  • Selecteer Beoordelen en maken om de details te bekijken en selecteer vervolgens Maken om de service te maken.

  • Na enkele ogenblikpen is uw exemplaar van de Azure Database Migration-service gemaakt en klaar voor gebruik:

  Migratieservice gemaakt

Resources opschonen

U kunt de resources die in deze quickstart zijn gemaakt, opschonen door de Azure-resourcegroep te verwijderen. U verwijdert de resourcegroep door te navigeren naar het Azure Database Migration Service-exemplaar dat u hebt gemaakt. Selecteer bij Resourcegroep de naam van de resourcegroep en selecteer vervolgens Resourcegroep verwijderen. Door deze actie worden alle items in de resourcegroep verwijderd, evenals de groep zelf.

Volgende stappen