Documentatie voor Azure Policy

Azure Policy helpt u bij het beheren en voorkomen van IT-problemen met behulp van beleidsdefinities die regels en effecten voor uw resources afdwingen.