Azure Database for MariaDB prijscategorieën

U kunt een Azure Database for MariaDB server maken in een van de drie verschillende prijscategorieën: Basic, Algemeen en Geoptimaliseerd voor geheugen. De prijscategorieën onderscheiden zich van elkaar door de hoeveelheid rekenkracht in vCores die kan worden ingericht, de grootte van het geheugen per vCore en de opslagtechnologie die wordt gebruikt om de gegevens op te slaan. Alle resources worden ingericht op het niveau van de MariaDB-server. Een server kan een of meer databases hebben.

Resource Basic Algemeen doel Geoptimaliseerd voor geheugen
Compute-generatie Gen 5 Gen 5 Gen 5
vCores 1, 2 2, 4, 8, 16, 32, 64 2, 4, 8, 16, 32
Geheugen per vCore 2 GB 5 GB 10 GB
Opslaggrootte 5 GB tot 1 TB 5 GB tot 16 TB 5 GB tot 16 TB
Bewaarperiode voor databaseback-up 7 tot 35 dagen 7 tot 35 dagen 7 tot 35 dagen

Als u een prijscategorie wilt kiezen, gebruikt u de volgende tabel als uitgangspunt.

Prijscategorie Beoogde workloads
Basic Workloads die lichte reken- en I/O-prestaties vereisen. Voorbeelden hiervan zijn servers die worden gebruikt voor ontwikkeling of testen of kleinschalige, zelden gebruikte toepassingen.
Algemeen gebruik De meeste zakelijke workloads waarvoor een evenwichtige reken- en geheugencapaciteit met schaalbare I/O-doorvoer is vereist. Voorbeelden zijn onder meer servers voor het hosten van web- en mobiele apps en andere zakelijke toepassingen.
Geoptimaliseerd geheugen Databaseworkloads met hoge prestaties die prestaties in het geheugen vereisen voor snellere transactieverwerking en hogere gelijktijdigheid. Voorbeelden zijn onder meer servers voor het verwerken van realtime gegevens en transactionele of analytische toepassingen met hoge prestaties.

Nadat u een server hebt gemaakt, kunnen het aantal vCores en de prijscategorie (met uitzondering van en naar Basic) binnen enkele seconden omhoog of omlaag worden gewijzigd. U kunt ook onafhankelijk de hoeveelheid opslag omhoog en de bewaarperiode voor back-ups omhoog of omlaag aanpassen zonder downtime van de toepassing. U kunt het type back-upopslag niet wijzigen nadat een server is gemaakt. Zie de sectie Resources schalen voor meer informatie.

Compute-generaties en vCores

Rekenresources worden geleverd als vCores, die de logische CPU van de onderliggende hardware vertegenwoordigen. Logische CPU's van generatie 5 zijn gebaseerd op Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz-processors.

Storage

De opslag die u inricht, is de hoeveelheid opslagcapaciteit die beschikbaar is voor uw Azure Database for MariaDB-server. De opslag wordt gebruikt voor de databasebestanden, tijdelijke bestanden, transactielogboeken en de MariaDB-serverlogboeken. De totale hoeveelheid opslagruimte die u inricht, bepaalt ook de I/O-capaciteit die beschikbaar is voor uw server.

Opslagkenmerken Basic Algemeen gebruik Geoptimaliseerd geheugen
Opslagtype Basisopslag Algemeen Storage Algemeen Storage
Opslaggrootte 5 GB tot 1 TB 5 GB tot 16 TB 5 GB tot 16 TB
Opslagverhogingsgrootte 1 GB 1 GB 1 GB
IOPS Variabele 3 IOPS/GB
Min. 100 IOPS
Maximaal 6000 IOPS
3 IOPS/GB
Min. 100 IOPS
Maximaal 6000 IOPS

Belangrijk

Opslag tot 16 TB en 20.000 IOPS wordt ondersteund in de volgende regio's: VS - oost, VS - oost 2, VS - centraal, Brazilië - zuid, VS - west, VS - noord-centraal, VS - zuid-centraal, Europa - noord, Europa - west, VK - zuid, VK - west, Azië - oost, Japan - oost, Japan - west, Korea - centraal, Korea - zuid, Australië - oost, Australië - zuidoost, VS - west 2, VS - west-centraal, Canada - oost en Canada - centraal. Alle andere regio's ondersteunen maximaal 4 TB aan opslag en maximaal 6000 IOPS.

U kunt extra opslagcapaciteit toevoegen tijdens en na het maken van de server en het systeem automatisch laten groeien op basis van het opslagverbruik van uw workload.

Notitie

Opslag kan alleen omhoog en niet omlaag worden geschaald.

De Basic-laag biedt geen IOPS-garantie. In de prijscategorieën Algemeen en Geoptimaliseerd voor geheugen schaalt de IOPS met de ingerichte opslaggrootte in een verhouding van 3:1.

U kunt uw I/O-verbruik bewaken in de Azure Portal of met behulp van Azure CLI-opdrachten. De relevante metrische gegevens die moeten worden bewaakt , zijn opslaglimiet, opslagpercentage, gebruikte opslag en IO-percentage.

De opslaglimiet wordt bereikt

Servers met precies 100 GB ingerichte opslag, of minder, worden gemarkeerd als alleen-lezen, wanneer de vrije opslag minder dan 5% van de ingerichte opslaggrootte beslaat. Servers met meer dan 100 GB ingerichte opslag worden als alleen-lezen gemarkeerd als de vrije opslag minder is dan 5 GB.

Als u bijvoorbeeld 110 GB opslagruimte hebt ingericht en het werkelijke gebruik hoger is dan 105 GB, wordt de server gemarkeerd als alleen-lezen. Als u 5 GB opslagruimte hebt ingericht, wordt de server ook gemarkeerd als alleen-lezen wanneer de vrije opslag minder dan 256 MB bereikt.

Terwijl de service probeert om de server alleen-lezen te maken, worden alle nieuwe transactieaanvragen voor schrijven geblokkeerd en worden bestaande actieve transacties verder uitgevoerd. Indien de server op alleen-lezen is ingesteld, zullen alle daaropvolgende schrijfbewerkingen en transactiedoorvoeringen mislukken. Leesquery’s blijven gewoon werken. Pas nadat u de ingerichte opslagruimte hebt vergroot, is de server weer klaar om nieuwe schrijftransacties te accepteren.

U wordt aangeraden automatisch vergroten van opslag in te schakelen of een waarschuwing in te stellen om u te waarschuwen wanneer uw serveropslag de drempelwaarde nadert, zodat u kunt voorkomen dat u de status Alleen-lezen krijgt. Zie de documentatie over het instellen van een waarschuwing voor meer informatie.

Opslag automatisch vergroten

Automatisch vergroten van opslag voorkomt dat uw server geen opslagruimte meer heeft en alleen-lezen wordt. Als automatisch vergroten van opslag is ingeschakeld, groeit de opslag automatisch zonder dat dit van invloed is op de workload. Voor servers met ingerichte opslag van minder dan 100 GB wordt de ingerichte opslaggrootte met 5 GB verhoogd wanneer de vrije opslag lager is dan 10% van de ingerichte opslag. Voor servers met ingerichte opslag van meer dan 100 GB wordt de ingerichte opslag met 5% verhoogd zodra de vrije opslag lager is dan 10 GB van de ingerichte opslag (welke groter is). De hierboven gespecificeerde maximale opslaglimieten zijn van toepassing.

Als u bijvoorbeeld 1000 GB opslagruimte hebt ingericht en het werkelijke gebruik hoger is dan 990 GB, wordt de opslaggrootte van de server verhoogd naar 1050 GB. Als u 10 GB opslagruimte hebt ingericht, wordt de opslaggrootte ook verhoogd naar 15 GB wanneer minder dan 1 GB opslagruimte vrij is.

Houd er rekening mee dat opslag alleen omhoog kan worden geschaald, niet omlaag.

Backup

Azure Database for MariaDB biedt zonder extra kosten tot 100% van uw ingerichte serveropslag als back-upopslag. Alle back-upopslag die u gebruikt boven dit bedrag, wordt in GB per maand in rekening gebracht. Als u bijvoorbeeld een server met 250 GB opslagruimte inricht, hebt u gratis 250 GB extra opslagruimte beschikbaar voor serverback-ups. Opslag voor back-ups van meer dan 250 GB wordt in rekening gebracht volgens het prijsmodel. Raadpleeg de back-updocumentatie voor informatie over factoren die van invloed zijn op het gebruik van back-upopslag, het bewaken en beheren van de kosten van back-upopslag.

Resources schalen

Nadat u de server hebt gemaakt, kunt u de vCores, de prijscategorie (behalve van en naar Basic), de hoeveelheid opslag en de bewaarperiode voor back-ups onafhankelijk wijzigen. U kunt het type back-upopslag niet wijzigen nadat een server is gemaakt. Het aantal vCores kan omhoog of omlaag worden geschaald. De bewaarperiode voor back-ups kan omhoog of omlaag worden geschaald van 7 naar 35 dagen. De opslaggrootte kan alleen worden vergroot. Het schalen van de resources kan worden uitgevoerd via de portal of Azure-CLI.

Wanneer u het aantal vCores of de prijscategorie wijzigt, wordt er een kopie van de oorspronkelijke server gemaakt met de nieuwe rekentoewijzing. Wanneer de nieuwe server actief is, worden de verbindingen hiernaartoe overgeschakeld. Op het moment dat het systeem overschakelt naar de nieuwe server, kunnen er geen nieuwe verbindingen worden vastgelegd en worden alle niet-doorgevoerde transacties teruggedraaid. Dit tijdvenster is variabel, maar is in de meeste gevallen minder dan een minuut.

Het schalen van opslag en het wijzigen van de bewaarperiode voor back-ups zijn echte onlinebewerkingen. Er is geen downtime en dit heeft geen gevolgen voor uw toepassing. Wanneer IOPS wordt geschaald met de grootte van de ingerichte opslag, kunt u de IOPS die beschikbaar zijn voor uw server verhogen door de opslag omhoog te schalen.

Prijzen

Zie de pagina met serviceprijzen voor de meest recente prijsinformatie. Als u de kosten voor de gewenste configuratie wilt zien, toont de Azure Portal de maandelijkse kosten op het tabblad Prijscategorie op basis van de opties die u selecteert. Als u geen Azure-abonnement hebt, kunt u de Azure-prijscalculator gebruiken om een geschatte prijs op te halen. Selecteer op de website van de Azure-prijscalculatorde optie Items toevoegen, vouw de categorie Databases uit en kies Azure Database for MariaDB om de opties aan te passen.

Volgende stappen