Ontwerpbeslissingen en coderingstechnieken voor een toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW) in Azure Synapse Analytics

In dit artikel vindt u aanvullende bronnen om u meer inzicht te geven in belangrijke ontwerpbeslissingen, aanbevelingen en coderingstechnieken voor een toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW) in Azure Synapse.

Belangrijke ontwerpbeslissingen

In de volgende artikelen worden concepten en ontwerpbeslissingen beschreven voor het ontwikkelen van een gedistribueerd datawarehouse met behulp van de toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW) in Azure Synapse:

Ontwikkelingsaanbevelingen en coderingstechnieken

De volgende artikelen bevatten specifieke coderingstechnieken, tips en aanbevelingen voor het ontwikkelen van een toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW):

Volgende stappen

Zie T-SQL-instructies voor meer naslaginformatie.