Microsoft.SecurityInsights alertRuleTemplates 2022-09-01-preview

Bicep-resourcedefinitie

Het resourcetype alertRuleTemplates is een extensieresource, wat betekent dat u deze kunt toepassen op een andere resource.

Gebruik de scope eigenschap voor deze resource om het bereik voor deze resource in te stellen. Zie Bereik instellen voor extensieresources in Bicep.

Notitie

Dit resourcetype heeft het kenmerk Alleen-lezen, wat betekent dat het niet kan worden geïmplementeerd, maar dat er wel naar een bestaand exemplaar kan worden verwezen. Normaal gesproken worden alleen-lezen resourcetypen automatisch gemaakt door de service.

Gebruik het existing trefwoord.

Resource-indeling

Als u een Microsoft.SecurityInsights/alertRuleTemplates-resource wilt maken, voegt u de volgende Bicep toe aan uw sjabloon.

resource symbolicname 'Microsoft.SecurityInsights/alertRuleTemplates@2022-09-01-preview' existing = {
  name: 'string'
}

Eigenschapswaarden

alertRuleTemplates

Naam Beschrijving Waarde
naam De naam van de bestaande resource. tekenreeks (vereist)

Resourcedefinitie van ARM-sjabloon

Het resourcetype alertRuleTemplates is een extensieresource, wat betekent dat u deze kunt toepassen op een andere resource.

Gebruik de scope eigenschap voor deze resource om het bereik voor deze resource in te stellen. Zie Bereik instellen voor extensieresources in ARM-sjablonen.

Notitie

Dit resourcetype heeft het kenmerk Alleen-lezen, wat betekent dat het niet kan worden geïmplementeerd, maar dat er wel naar een bestaand exemplaar kan worden verwezen. Normaal gesproken worden alleen-lezen resourcetypen automatisch gemaakt door de service.

Gebruik de reference functie.

Resource-indeling

Als u een Resource Microsoft.SecurityInsights/alertRuleTemplates wilt maken, voegt u de volgende JSON toe aan uw sjabloon.

[reference(resourceId('Microsoft.SecurityInsights/alertRuleTemplates', '{name}'), '2022-09-01-preview')]

Eigenschapswaarden

alertRuleTemplates

Naam Beschrijving Waarde
naam De naam van de bestaande resource. tekenreeks (vereist)

Terraform-resourcedefinitie (AzAPI-provider)

Het resourcetype alertRuleTemplates is een extensieresource, wat betekent dat u deze kunt toepassen op een andere resource.

Gebruik de parent_id eigenschap voor deze resource om het bereik voor deze resource in te stellen.

Notitie

Dit resourcetype heeft het kenmerk Alleen-lezen, wat betekent dat het niet kan worden geïmplementeerd, maar dat er wel naar een bestaand exemplaar kan worden verwezen. Normaal gesproken worden alleen-lezen resourcetypen automatisch gemaakt door de service.

Gebruik het data trefwoord.

Resource-indeling

Als u een Microsoft.SecurityInsights/alertRuleTemplates-resource wilt maken, voegt u de volgende Terraform toe aan uw sjabloon.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.SecurityInsights/alertRuleTemplates@2022-09-01-preview"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Eigenschapswaarden

alertRuleTemplates

Naam Beschrijving Waarde
naam De naam van de bestaande resource. tekenreeks (vereist)
parent_id De id van de resource om deze extensieresource op toe te passen. tekenreeks (vereist)