Microsoft.Sql servers/databases/extensions 2021-02-01-preview

Bicep-resourcedefinitie

Het resourcetype servers/databases/extensies kan worden geïmplementeerd in:

Zie wijzigingenlogboek voor een lijst met gewijzigde eigenschappen in elke API-versie.

Resource-indeling

Als u een Resource Microsoft.Sql/servers/databases/extensions wilt maken, voegt u de volgende Bicep toe aan uw sjabloon.

resource symbolicname 'Microsoft.Sql/servers/databases/extensions@2021-02-01-preview' = {
 name: 'string'
 parent: resourceSymbolicName
 properties: {
  operationMode: 'PolybaseImport'
  storageKey: 'string'
  storageKeyType: 'string'
  storageUri: 'string'
 }
}

Eigenschapswaarden

servers/databases/extensies

Naam Description Waarde
naam De resourcenaam

Meer informatie over het instellen van namen en typen voor onderliggende resources in Bicep.
tekenreeks (vereist)
Bovenliggende In Bicep kunt u de bovenliggende resource voor een onderliggende resource opgeven. U hoeft deze eigenschap alleen toe te voegen wanneer de onderliggende resource buiten de bovenliggende resource wordt gedeclareerd.

Zie Onderliggende resource buiten bovenliggende resource voor meer informatie.
Symbolische naam voor resource van het type: databases
properties Resource-eigenschappen. DatabaseExtensionsProperties

DatabaseExtensionsProperties

Naam Description Waarde
operationMode Bewerkingsmodus. 'PolybaseImport' (vereist)
storageKey Opslagsleutel. tekenreeks (vereist)
storageKeyType Type opslagsleutel. 'SharedAccessKey'
StorageAccessKey (vereist)
storageUri Opslag-URI. tekenreeks (vereist)

Resourcedefinitie van ARM-sjabloon

Het resourcetype servers/databases/extensies kan worden geïmplementeerd in:

Zie wijzigingenlogboek voor een lijst met gewijzigde eigenschappen in elke API-versie.

Resource-indeling

Als u een Resource Microsoft.Sql/servers/databases/extensions wilt maken, voegt u de volgende JSON toe aan uw sjabloon.

{
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases/extensions",
 "apiVersion": "2021-02-01-preview",
 "name": "string",
 "properties": {
  "operationMode": "PolybaseImport",
  "storageKey": "string",
  "storageKeyType": "string",
  "storageUri": "string"
 }
}

Eigenschapswaarden

servers/databases/extensies

Naam Description Waarde
type Het resourcetype 'Microsoft.Sql/servers/databases/extensions'
apiVersion De resource-API-versie '2021-02-01-preview'
naam De resourcenaam

Meer informatie over het instellen van namen en typen voor onderliggende resources in JSON ARM-sjablonen.
tekenreeks (vereist)
properties Resource-eigenschappen. DatabaseExtensionsProperties

DatabaseExtensionsProperties

Naam Description Waarde
operationMode Bewerkingsmodus. 'PolybaseImport' (vereist)
storageKey Opslagsleutel. tekenreeks (vereist)
storageKeyType Type opslagsleutel. 'SharedAccessKey'
StorageAccessKey (vereist)
storageUri Opslag-URI. tekenreeks (vereist)

Terraform-resourcedefinitie (AzAPI-provider)

Het resourcetype servers/databases/extensies kan worden geïmplementeerd in:

 • Resourcegroepen

Zie wijzigingenlogboek voor een lijst met gewijzigde eigenschappen in elke API-versie.

Resource-indeling

Als u een Resource Microsoft.Sql/servers/databases/extensions wilt maken, voegt u de volgende Terraform toe aan uw sjabloon.

resource "azapi_resource" "symbolicname" {
 type = "Microsoft.Sql/servers/databases/extensions@2021-02-01-preview"
 name = "string"
 parent_id = "string"
 body = jsonencode({
  properties = {
   operationMode = "PolybaseImport"
   storageKey = "string"
   storageKeyType = "string"
   storageUri = "string"
  }
 })
}

Eigenschapswaarden

servers/databases/extensies

Naam Description Waarde
type Het resourcetype "Microsoft.Sql/servers/databases/extensions@2021-02-01-preview"
naam De resourcenaam tekenreeks (vereist)
parent_id De id van de resource die het bovenliggende item voor deze resource is. Id voor resource van type: databases
properties Resource-eigenschappen. DatabaseExtensionsProperties

DatabaseExtensionsProperties

Naam Description Waarde
operationMode Bewerkingsmodus. "PolybaseImport" (vereist)
storageKey Opslagsleutel. tekenreeks (vereist)
storageKeyType Type opslagsleutel. "SharedAccessKey"
'StorageAccessKey' (vereist)
storageUri Opslag-URI. tekenreeks (vereist)