Beschikbaarheidsopties voor virtuele Azure-machines

Van toepassing op: ✔️ Virtuele Linux-machines voor Windows-VM's ✔️ ✔️ Flexibele schaalsets Uniform schaalsets ✔️

Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbaarheidsopties voor virtuele Azure-machines (VM's).

Beschikbaarheidszones

Beschikbaarheidszones breidt het controleniveau uit dat u nodig hebt om de beschikbaarheid van de toepassingen en gegevens op uw VM's te behouden. Een beschikbaarheidszone is een fysiek afzonderlijke zone binnen een Azure-regio. Er zijn drie beschikbaarheidszones per ondersteunde Azure-regio.

Elke beschikbaarheidszone heeft een afzonderlijke voedingsbron en koeling, en een afzonderlijk netwerk. Door uw oplossingen te ontwerpen voor het gebruik van gerepliceerde VM's in zones, kunt u uw apps en gegevens beschermen tegen verlies van een datacenter. Als er een zone wordt aangetast, zijn de gerepliceerde apps en gegevens direct beschikbaar in een andere zone.

Schaalsets voor virtuele machines

Met virtuele-machineschaalsets van Azure kunt u een groep vm's met gelijke taakverdeling maken en beheren. Het aantal VM-exemplaren kan automatisch toe- of afnemen in reactie op de vraag of volgens een ingesteld schema. Schaalsets bieden hoge beschikbaarheid voor uw toepassingen en stellen u in staat om veel VM's centraal te beheren, te configureren en bij te werken. Er zijn geen kosten verbonden aan de schaalset zelf. U betaalt alleen voor elk VM-exemplaar dat u maakt.

Virtuele machines in een schaalset kunnen ook worden geïmplementeerd in meerdere beschikbaarheidszones, één beschikbaarheidszone of regionaal. Implementatieopties voor beschikbaarheidszones kunnen verschillen op basis van de indelingsmodus.

Beschikbaarheidssets

Een beschikbaarheidsset is een logische groepering van VM's waarmee Azure begrijpt hoe uw toepassing is gebouwd om redundantie en beschikbaarheid te bieden. We raden u aan om twee of meer VM's te maken binnen een beschikbaarheidsset om een maximaal beschikbare toepassing te bieden en om te voldoen aan de Azure SLA van 99,95%. Er zijn geen kosten voor de beschikbaarheidsset zelf. U betaalt alleen voor elk VM-exemplaar dat u maakt.

Load balancer

Combineer de Azure Load Balancer met een beschikbaarheidszone of beschikbaarheidsset om de meeste toepassingstolerantie te krijgen. De Azure Load Balancer verdeelt het verkeer tussen meerdere virtuele machines. De Azure Load Balancer is voor virtuele machines uit de prijscategorie Standard bij de prijs inbegrepen. De Azure Load Balancer is niet bij alle prijscategorieën voor virtuele machines inbegrepen. Zie Taakverdeling voor virtuele machines voor Linux of Windows voor meer informatie over taakverdeling van uw virtuele machines.

Azure Storage-redundantie

Azure Storage slaat altijd meerdere kopieën van uw gegevens op, zodat deze worden beschermd tegen geplande en ongeplande gebeurtenissen, waaronder tijdelijke hardwarestoringen, netwerk- of stroomstoringen en enorme natuurrampen. Redundantie zorgt ervoor dat uw opslagaccount voldoet aan de beschikbaarheids- en duurzaamheidsdoelen, zelfs als er fouten optreden.

Wanneer u beslist welke redundantieoptie het beste is voor uw scenario, moet u rekening houden met de afwegingen tussen lagere kosten en hogere beschikbaarheid. De factoren die helpen bepalen welke redundantieoptie u moet kiezen, zijn onder andere:

  • Hoe uw gegevens worden gerepliceerd in de primaire regio
  • Of uw gegevens worden gerepliceerd naar een tweede regio die geografisch ver van de primaire regio is, ter bescherming tegen regionale rampen
  • Of uw toepassing leestoegang tot de gerepliceerde gegevens in de secundaire regio vereist als de primaire regio om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is

Zie Azure Storage-redundantie voor meer informatie

Azure Site Recovery

Als organisatie moet u een BCDR-strategie (Business Continunity and Disaster Recovery) gebruiken die ervoor zorgt dat uw gegevens zijn beveiligd, en uw apps en workloads online blijven tijdens geplande en ongeplande onderbrekingen.

Azure Site Recovery zorgt voor bedrijfscontinuïteit door zakelijke apps en workloads actief te houden tijdens storingen. Met Site Recovery worden workloads die worden uitgevoerd op fysieke en virtuele machines (VM’s), gerepliceerd van een primaire site naar een secundaire locatie. Wanneer een onderbreking optreedt op de primaire site, voert u een failover uit naar de secundaire locatie, waar u vervolgens toegang hebt tot de apps. Als de primaire locatie weer actief is, kunt u een failback naar deze site uitvoeren.

Met Site Recovery kunt u replicatie beheren voor:

  • Azure-VM's die worden gerepliceerd tussen Azure-regio's.
  • On-premises VM's, Azure Stack-VM's en fysieke servers.

Volgende stappen