Delen via


az batch location quotas

Beheer batchservicequota op regioniveau.

Opdracht

Name Description Type Status
az batch location quotas show

Hiermee haalt u de Batch-servicequota voor het opgegeven abonnement op de opgegeven locatie op.

Basis GA

az batch location quotas show

Hiermee haalt u de Batch-servicequota voor het opgegeven abonnement op de opgegeven locatie op.

az batch location quotas show --location

Vereiste parameters

--location -l

De regio waarvoor de Batch-servicequota moeten worden weergegeven.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.