Share via


az sentinel alert-rule template

Notitie

Deze verwijzing maakt deel uit van de sentinel-extensie voor de Azure CLI (versie 2.37.0 of hoger). De extensie installeert automatisch de eerste keer dat u een opdracht az sentinel alert-rule template uitvoert. Meer informatie over extensies.

Sjabloon voor waarschuwingsregel beheren met sentinel.

Opdracht

Name Description Type Status
az sentinel alert-rule template list

Alle sjablonen voor waarschuwingsregels ophalen.

Toestel Experimenteel
az sentinel alert-rule template show

Haal de waarschuwingsregelsjabloon op.

Toestel Experimenteel

az sentinel alert-rule template list

Experimenteel

Deze opdracht is experimenteel en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Alle sjablonen voor waarschuwingsregels ophalen.

az sentinel alert-rule template list --resource-group
                   --workspace-name

Vereiste parameters

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--workspace-name -w
Experimenteel

De naam van de werkruimte.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az sentinel alert-rule template show

Experimenteel

Deze opdracht is experimenteel en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Haal de waarschuwingsregelsjabloon op.

az sentinel alert-rule template show [--alert-rule-template-id]
                   [--ids]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]
                   [--workspace-name]

Optionele parameters

--alert-rule-template-id --name -n

Sjabloon-id waarschuwingsregel.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--workspace-name -w
Experimenteel

De naam van de werkruimte.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.