Fout-positief sluiten - Api voor waarschuwingen

Notitie

Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender, die signalen correleert vanuit de Microsoft Defender-suite en biedt detectie, onderzoek en krachtige reactiemogelijkheden op incidentniveau. Zie Microsoft Defender voor Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie.

Voer de POST-aanvraag uit om meerdere waarschuwingen te sluiten die overeenkomen met de opgegeven filters als fout-positief (een waarschuwing voor een niet-schadelijke activiteit).

HTTP-aanvraag

POST /api/v1/alerts/close_false_positive/

Body-parameters aanvragen

Parameter Omschrijving
filters Filter objecten met alle zoekfilters voor de aanvraag, zie waarschuwingsfilters voor meer informatie
reactie Een opmerking over waarom de waarschuwingen worden gesloten
reasonId De reden voor het sluiten van de waarschuwingen als fout-positief. Het verstrekken van een reden helpt de nauwkeurigheid van de detectie in de loop van de tijd te verbeteren. Mogelijke waarden zijn onder andere:

0: Niet van belang
1: Te veel vergelijkbare waarschuwingen
3: Waarschuwing is niet nauwkeurig
4: Overige
sendFeedback Een Booleaanse waarde die aangeeft dat feedback over deze waarschuwing wordt gegeven. Standaardwaarde: onwaar
feedbackTekst De tekst van de feedback
allowContact Een Booleaanse waarde die aangeeft dat er toestemming wordt gegeven om contact op te maken met de gebruiker. Standaardwaarde: onwaar
contactEmail Het e-mailadres van de gebruiker

voorbeeld

Aanvragen

Hier volgt een voorbeeld van de aanvraag.

curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/alerts/close_false_positive/" -d '{
 "filters": {
  "id": {
   "eq": [
    "55af7415f8a0a7a29eef2e1f",
    "55af741cf8a0a7a29eef2e20",
    "5f8d70bfc1ffb25b0a541c7d"
   ]
  }
 },
 "comment": "Irrelevant",
 "reasonId": 0,
 "sendFeedback": true,
 "feedbackText": "Feedback text",
 "allowContact": true,
 "contactEmail": " user@contoso.com"
}'

Respons

Antwoord als de waarschuwing correct is gesloten

{
  "closed_false_positive": 1
}

Antwoord als waarschuwing niet is gevonden

{
  "closed_false_positive": 0,
  "alertsNotFound": [
    "5f843e9cfe3f6d80fe58a962"
  ]
}

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning voor uw productprobleem wilt krijgen, opent u een ondersteuningsticket.