Problemen met beleid voor Microsoft Defender voor Cloud Apps oplossen

Notitie

Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender, die signalen correleert vanuit de Microsoft Defender-suite en biedt detectie, onderzoek en krachtige reactiemogelijkheden op incidentniveau. Zie Microsoft Defender voor Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie.

In dit artikel wordt het proces beschreven voor het oplossen van problemen met het maken van beleid in Defender voor Cloud Apps.

Problemen oplossen

De volgende grafiek bevat de beschrijving en oplossing voor fouten die u mogelijk ziet voor beleid.

Fout Omschrijving Oplossing
De beleidsnaam <> is automatisch uitgeschakeld vanwege een configuratiefout Als u deze fout krijgt in Microsoft Defender voor Cloud Apps, betekent dit dat u de configuratie van het aangegeven beleid moet herstellen. Wanneer u een beleid voor Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt, maakt u vaak gebruik van andere objecten die zijn gemaakt in Defender voor Cloud Apps of het Beveiligings- en compliancecentrum, zoals IP-tags of aangepaste gevoelige typen. Als de IP-tag of het aangepaste gevoelige type dat u in het beleid hebt gebruikt, wordt het beleid automatisch uitgeschakeld en wordt deze fout weergegeven. Dit bericht kan ook duiden op een algemenere configuratiefout, zoals een filter dat te complex is. Als u het beleid wilt herstellen, bewerkt u het beleid en lost u elke vermelde configuratiefout op. Deze fout betekent meestal dat u verwijderde objecten uit de beleidsfilters moet verwijderen en het beleid moet opslaan.

Volgende stappen

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning voor uw productprobleem wilt krijgen, opent u een ondersteuningsticket.