Bewerken

Delen via


Speciale verkoopprijzen en kortingen vastleggen

Notitie

In releasewave 2 van 2020 hebben we nieuwe, gestroomlijnde processen geïntroduceerd voor het instellen en beheren van prijzen en kortingen. Als u een nieuwe klant bent en de meest recente versie gebruikt, gebruikt u de nieuwe ervaring. Als u een bestaande klant bent, hangt of u de nieuwe ervaring gebruikt, af van de vraag of uw beheerder de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring heeft geactiveerd in Functiebeheer. Meer informatie op Aankomende functies van tevoren inschakelen in de beheer-inhoud.

Business Central ondersteunt verschillende prijsstrategieën, zoals:

 • One-price-fits-all-modellen waarbij een artikel altijd voor dezelfde prijs wordt verkocht.

 • Speciale prijsafspraken met specifieke klanten, of groepen klanten.

 • Campagnes wanneer een verkoop voldoet aan de criteria voor een speciale aanbieding. U kunt bijvoorbeeld de volgende criteria voor een order hebben:

  • Het voldoet aan een minimale hoeveelheid
  • Het is voor een bepaalde datum
  • Het omvat een bepaald type artikel

Om een basisprijsmodel te gebruiken hoeft u alleen een eenheidsprijs op te geven wanneer u een artikel of resource instelt. Die prijs wordt altijd gebruikt op verkoopdocumenten. Voor meer geavanceerde modellen, wanneer u bijvoorbeeld speciale prijzen wilt aanbieden voor een verkoopcampagne, kunt u daarvoor criteria opgeven op de pagina Verkoopprijzen. U kunt speciale prijzen aanbieden op basis van combinatie van de volgende gegevens:

 • Klant
 • Artikel
 • Eenheid
 • Minimumhoeveelheid
 • Datums die de periode bepalen waarvoor de prijzen geldig zijn.

Nadat u speciale prijzen heeft ingesteld, kan Business Central de beste prijzen berekenen op verkoop- en inkoopdocumenten, en voor regels van projecten en artikeljournalen. Meer informatie op Beste prijsberekening.

Voor verkoopkortingen kunt twee soorten instellen:

Kortingsoort Omschrijving
Verkoopregelkorting Voeg een bedrag toe aan verkoopregels die een bepaalde combinatie hebben van klant, artikel, minimumhoeveelheid, maateenheid of begin- en einddatum. Dit type werkt op dezelfde manier als bij verkoopprijzen.
Factuurkorting Een kortingspercentage dat van het verkoopdocumenttotaal wordt afgetrokken als het totaal van alle regels in het document een bepaald minimum overschrijdt.

Tip

Als u niet wilt dat een artikel ooit met korting wordt verkocht, laat u de kortingsvelden op de artikelpagina leeg en neemt u het artikel niet op in instellingen van regelkorting.

Een verkoopprijs voor een klant instellen

Deze stappen verschillen, afhankelijk van of uw beheerder de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring heeft geactiveerd. Als de functie-update niet is ingeschakeld, volgt u de stappen op het tabblad Huidige ervaring.

 1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent, voer Klanten in en kies de gerelateerde koppeling.
 2. Kies de klant en kies vervolgens de actie Prijzen.
 3. Vul de velden indien nodig op de regel in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen. Vul een regel in voor elke combinatie waarmee een speciale verkoopprijs aan de klant wordt verleend.

Verkoop- en inkoopprijslijsten gebruiken

Notitie

Voor het gebruik van prijslijsten moet uw beheerder de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring in Functiebeheer hebben ingeschakeld. Meer informatie op Aankomende functies van tevoren inschakelen in de beheer-inhoud.

Het grootste deel van de nieuwe ervaring met verkoopprijzen is vergelijkbaar met de huidige ervaring, maar er zijn een paar verschillen. Deze verschillen worden beschreven in de volgende secties.

De velden Toepassingstype en Toepassingsnr. laten u kiezen waarop een prijslijst van toepassing is, zoals klant of klantprijsgroep. Met Kolommen weergeven voor kunt u kolommen weergeven of verbergen die relevant zijn voor het instellen van prijzen, kortingen of prijzen en kortingen.

Bestaande prijzen converteren wanneer u de update van de prijsfunctie inschakelt

Wanneer u de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring op de pagina Functiebeheer inschakelt, wordt de guide Gegevensupdatefunctie geopend. Gebruik de schakelaar Standaardprijzen gebruiken als volgt:

 • Als u met alle prijzen op één pagina wilt werken, schakelt u deze in. Bestaande prijzen worden geconverteerd naar één standaardprijslijst voor elk van de volgende documenten:

  • Verkoop
  • Inkopen
  • Projectomzet
  • Projectinkopen

  U kunt alle prijzen voor deze gebieden bewerken op de pagina Prijsvoorstel. De standaardprijslijsten worden ingesteld op de pagina's Verkoopinstellingen, Inkoopinstellingen en Projectinstellingen.

Notitie

Als prijzen alleen op artikel- of resourcekaarten worden ingesteld, worden tijdens de gegevensupdate geen standaardprijslijsten met die prijzen ingevuld. U kunt echter elk van de standaardprijslijsten of de pagina Prijsvoorstel openen en de actie Regels voorstellen gebruiken om de prijzen toe te voegen die zijn ingesteld op artikel- of resourcekaarten.

 • Schakel dit uit om verkoopprijslijsten te gebruiken. Bestaande prijzen worden geconverteerd naar een nieuwe prijs voor elke combinatie van de volgende:

  • Klant
  • Klantengroep of campagne
  • Begin- en einddatum
  • Valuta's

Als u veel combinaties hebt, hebt u veel prijslijsten.

Als u de nieuwe prijservaring al hebt ingeschakeld, kunt u handmatig standaardprijslijsten maken of een bestaande prijslijst als standaard opgeven. Om een bestaande prijslijst als standaard in te stellen zet u de schakelaar Bijwerken van standaardinstellingen toestaan aan in de prijslijst. Vervolgens stelt u de prijslijst als de standaard in op de pagina Verkoopinstellingen, Inkoopinstellingen of Projectinstellingen.

Actieve prijslijsten bewerken

Om mensen in staat te stellen prijzen te bewerken op actieve prijslijsten voor artikelen, resources, klanten, leveranciers of andere entiteiten die prijzen gebruiken, zet u de schakelaar Bewerken van actieve prijs toestaan aan op de pagina Verkoopinstellingen en Inkoopinstellingen.

Wanneer de schakelaar Bewerken van actieve prijs toestaan is uitgeschakeld, moet u om prijzen in een prijslijst bij te werken, de status van de prijslijst wijzigen in Concept, uw wijziging aanbrengen en de prijslijst vervolgens weer activeren.

De pagina Overzicht van prijzen geeft een overzicht van alle prijzen over prijslijsten heen. U kunt filters instellen om de lijst met prijzen die u mogelijk wilt wijzigen of aanvullen, te verfijnen. Nadat u de prijzen heeft gewijzigd, moet u de actie Regels controleren gebruiken om de prijzen te controleren met andere prijslijstregels. Door prijzen te verifiëren worden duplicaten en dubbelzinnigheid tijdens de prijsberekening voorkomen.

Notitie

Wanneer u een regel in een actieve prijslijst bewerkt, wordt de status van de regel Concept en wordt de regel pas in prijsberekeningen meegenomen als u de actie Regels controleren gebruikt. Nadat u de prijs heeft geverifieerd, wordt de status van de regel Actief en wordt deze meegenomen in prijsberekeningen.

Om nieuwe prijzen toe te voegen gebruikt u op de pagina Overzicht van prijzen de actie Nieuwe regels toevoegen. De pagina Prijsvoorstel wordt geopend en u kunt prijsregels toevoegen door ze voor te stellen op basis van criteria, ze te kopiëren van andere prijslijsten of ze handmatig in te voeren. Daarna kunt u de actie Prijswijziging doorvoeren gebruiken om de nieuwe prijzen te vergelijken met andere prijslijsten om duplicaten en verwarring tijdens de prijsberekening te voorkomen.

Verkoopprijsregels maken op basis van de eenheidsprijs

 1. Kies op de pagina Prijsvoorstel de actie Regels voorstellen.
 2. Vul op de pagina Prijsregels - Nieuw maken in de velden de gewenste gegevens in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
 3. Definieer in het veld Productfilter filters voor het geselecteerde Producttype.
 4. Kies het veld Standaardinstellingen om instellingen op te geven, zoals:
  • Aan welke entiteiten de prijslijst wordt toegewezen.
  • Datums waarop de prijs geldig is.
  • De valutacode.
  • Het bedragtypefilter dat bepaalt welke kolommen worden weergegeven op de prijslijstregels.
 5. Klik op OK. Nieuwe regels worden toegevoegd aan de pagina Prijsvoorstel met de geselecteerde instellingen en de eenheidsprijzen van de artikelkaarten.
 6. Bewerk de gemaakte regels met de nieuwe eenheidsprijzen of kortingen. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Verkoopprijsregels maken op basis van bestaande prijslijsten

 1. Kies op de pagina Prijsvoorstel de actie Regels kopiëren.
 2. Selecteer op de pagina Prijsregels - Bestaande kopiëren een bestaande prijslijst in het veld Van prijslijst.
 3. Definieer in het veld Prijsregelfilter filters voor de producten op de geselecteerde prijslijst.
 4. Kies het veld Standaardinstellingen om instellingen op te geven, zoals:
  • Aan welke entiteiten de prijslijst wordt toegewezen.
  • Datums waarop de prijs geldig is.
  • De valutacode.
  • Het bedragtypefilter dat bepaalt welke kolommen worden weergegeven op de prijslijstregels.
 5. Vul indien nodig de overige velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
 6. Klik op OK. Nieuwe regels worden toegevoegd aan de pagina Prijsvoorstel met de geselecteerde instellingen.
 7. Bewerk de gemaakte regels met de nieuwe eenheidsprijzen of kortingen. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Verkoopprijzen kopiëren

Deze stappen verschillen, afhankelijk van of uw beheerder de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring heeft geactiveerd. Als de functie-update niet is ingeschakeld, volgt u de stappen op het tabblad Huidige ervaring.

Als u verkoopprijzen wilt kopiëren, bijvoorbeeld om de verkoopprijzen van een individuele klant voor een klantenprijsgroep te gebruiken, moet u de batchverwerking Verkoopprijsvoorstellen maken. uitvoeren op de pagina Verkoopprijsvoorstel.

 1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent, voer Verkoopprijsvoorstel in en kies de desbetreffende koppeling.

 2. Kies de actie Verkoopprijsvoorstellen maken .

 3. Vul op het sneltabblad Verkoopprijzen in de velden Verkoopsoort en Verkoopcode de waarden in van de oorspronkelijke verkoopprijzen die u wilt kopiëren.

 4. Vul in het bovenste gedeelte van de aanvraagpagina de velden Verkoopsoort en Verkoopcode in met het type en de naam waarnaar u de verkoopprijzen wilt kopiëren.

 5. Als u nieuwe prijzen wilt maken met de batchverwerking, schakelt u het selectievakje Nieuwe prijzen maken in.

 6. Kies de knop OK om de regels op de pagina Verkoopprijsvoorstel in te vullen met de voorgestelde nieuwe prijzen. Hiermee geeft u aan dat deze prijzen geldig zijn voor de geselecteerde Verkoopsoort.

  Notitie

  Met deze batchverwerking worden alleen suggesties gemaakt en worden de voorgestelde wijzigingen niet geïmplementeerd. Als u tevreden bent met de suggesties en deze wilt implementeren (invoegen op de pagina Verkoopprijzen), kiest u de actie Prijsaanpassing doorvoeren op de pagina Verkoopprijsvoorstel.

Artikelprijzen bulksgewijs bijwerken

Deze stappen verschillen, afhankelijk van of uw beheerder de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring heeft geactiveerd. Als de functie-update niet is ingeschakeld, volgt u de stappen op het tabblad Huidige ervaring.

Als u artikelprijzen in bulk wilt bijwerken, bijvoorbeeld om alle artikelprijzen met een percentage te verhogen, kunt u de pagina Verkoopprijsvoorstel invullen door de volgende batchtaken te gebruiken:

 • Verkoopprijsvoorstellen maken stelt veranderingen op twee manieren voor:

  • Door een correctiefactor toe te passen op bestaande verkoopprijzen.
  • Door bestaande verkoopprijsafspraken te kopiëren naar andere klanten, klantprijsgroepen of verkoopcampagnes.
 • Artikelprijsvoorstellen maken stelt veranderingen op twee manieren voor:

  • Door een correctiefactor toe te passen op bestaande eenheidsprijzen op artikelkaarten.
  • Door prijzen voor te stellen voor nieuwe combinaties van valuta, maateenheden, enzovoort.

  Deze batchverwerking wijzigt de eenheidsprijzen van artikelen niet.

 1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent, voer Verkoopprijsvoorstel in en kies de desbetreffende koppeling.
 2. Kies de actie Artikelprijsvoorstellen maken .
 3. Voer op het sneltabblad Artikel het veld Nr. of Voorraadboekingsgroep of overige velden in met de oorspronkelijke artikelprijzen die u wilt bijwerken.
 4. Gebruik in het bovenste gedeelte van de aanvraagpagina de velden Verkoopsoort en Verkoopcode om aan te geven waarnaar u de verkoopprijzen wilt kopiëren.
 5. Als u de batchverwerking automatisch voorgestelde artikelprijzen wilt laten aanpassen, voert u in het veld Herwaarderingsfactor de herwaardering in. Typ bijvoorbeeld 1,15 in het veld Herwaarderingsfactor voor een 15%-toename van de artikelprijs.
 6. Als u nieuwe prijzen wilt maken met de batchverwerking, zet u de schakelaar Nieuwe prijzen maken aan.
 7. Kies de knop OK om de regels op de pagina Verkoopprijsvoorstel in te vullen met de voorgestelde nieuwe prijzen.
 8. Gebruik om de suggesties te implementeren de actie Prijsaanpassing doorvoeren. De batchtaak doet suggesties, maar implementeert ze niet.

Berekening van beste prijs

Nadat u speciale prijzen en regelkortingen voor verkopen en aankopen hebt vastgelegd, berekent Business Central de beste prijs op verkoop- en inkoopdocumenten en op project- en artikeldagboekregels.

De beste prijs is de laagst prijs met de hoogst regelkorting die toegestaan is op een bepaalde datum. In Business Central worden de beste prijzen berekend wanneer eenheidsprijzen en de regelkortingspercentages worden opgeteld op document- en dagboekregels.

Notitie

Hierna wordt beschreven hoe de beste prijs voor verkoop wordt berekend. Voor aankopen is de berekening vergelijkbaar, maar gebaseerd op de beschikbare parameters. Artikelkortingsgroepen worden bijvoorbeeld niet ondersteund voor inkoop.

 1. In Business Central wordt de combinatie van de factuurklant en het artikel gecontroleerd en vervolgens worden de eenheidsprijs en het regelkortingspercentage die van toepassing zijn berekend op basis van de volgende criteria:

  • Is er een prijs-/kortingsafspraak voor de klant of behoort de klant tot een groep waarvoor een dergelijke afspraak geldt?
  • Zijn er dergelijke prijs-/kortingsafspraken van toepassing op het artikel of de artikelkortingsgroep op de regel?
  • Valt de datum binnen de begin- en einddatum van de prijs-/kortingsovereenkomst? Voor facturen en creditnota's is dit de datum in het veld Boekingsdatum in de documentkop. Voor alle andere documenten is dit de datum in het veld Orderdatum in de kopteksten ervan.
  • Is er een eenheidscode opgegeven? In dat geval controleert Business Central op prijzen/kortingen met dezelfde eenheidscode en op prijzen/kortingen zonder eenheidscode.
 2. Business Central controleert of er prijs-/kortingsafspraken van toepassing zijn op informatie op de document- of journaalregel. Vervolgens worden de toepasselijke eenheidsprijs en het regelkortingspercentage ingevoegd met behulp van de volgende criteria:

  • Is er een minimale hoeveelheidsvereiste in de prijs-/kortingsafspraak waaraan wordt voldaan?
  • Is er een valutavereiste in de prijs-/kortingsafspraak waaraan wordt voldaan? Zo ja, dan worden de laagste prijs en de hoogste regelkorting voor deze valuta ingevoegd, zelfs als de lokale valuta een betere prijs oplevert. Als er geen prijs-/kortingsafspraak voor de opgegeven valutacode is, worden in Business Central de laagste prijs en de hoogste regelkorting in lokale valuta ingevoegd.

Als er geen speciale prijs kan worden berekend voor het artikel op de regel, worden de laatste directe kosten of de eenheidsprijs van de artikelkaart ingevoegd.

Verkoopfactuurkortingen en administratiekosten

Wanneer u factuurkortingen gebruikt, wordt op basis van het totale bedrag op de factuur bepaald welke korting wordt verleend. Op de pagina Verkoopfactuurkortingen kunt u ook een bepaald bedrag aan administratiekosten toevoegen aan facturen.

U kunt factuurkortingen bij verkopen pas gebruiken nadat u bepaalde gegevens hebt opgegeven. U moet de volgende beslissingen nemen:

 • Welke klanten in aanmerking komen voor dit soort korting?
 • Welke kortingspercentages u gebruikt?

Als u factuurkortingen automatisch wilt berekenen, kunt u op de pagina Verkoopinstellingen de schakelaar Factuurkorting berekenen inschakelen.

U kunt opgeven of u factuurkortingen toestaat als aan bepaalde factuurcriteria wordt voldaan voor elke klant. Bijvoorbeeld als het factuurbedrag groot genoeg is. Factuurkortingen kunnen worden opgegeven in lokale valuta voor binnenlandse klanten en in een vreemde valuta voor buitenlandse klanten.

U koppelt kortingspercentages aan specifieke factuurbedragen op de pagina Verkoopfactuurkortingen voor elke klant. U kunt elk aantal percentages invoeren. Elke klant kan een eigen pagina hebben of u kunt verschillende klanten aan dezelfde pagina koppelen.

Naast (of in plaats van) een kortingspercentage kunt u administratiekosten aan een specifiek factuurbedrag koppelen.

Tip

Voordat u deze gegevens invoert, kunt u het beste een ontwerp maken van de kortingsstructuur die u wilt gebruiken. De structuur maakt het gemakkelijker te bepalen welke klanten kunnen worden gekoppeld aan dezelfde factuurkortingspagina. Hoe minder pagina's u hebt ingesteld, des te sneller kunt u de basisgegevens opgeven.

Zie Kortingen instellen voor uw klanten voor training in kortingen bij verkopen.

Factuurkortingen op verkopen berekenen

Nadat u alle artikelen op regels hebt toegevoegd, kunt u de factuurkorting voor het hele verkoopdocument berekenen door de actie Factuurkorting berekenen te kiezen.

De korting wordt berekend op basis van alle regels op het verkoopdocument waar het selectievakje Factuurkorting toestaan is gekozen. Factuurkortingen zijn standaard toegestaan. Regels met artikeltoeslagen worden bijvoorbeeld echter niet meegenomen in de berekening van de factuurkorting. Om een korting op dergelijke regels toe te passen voert u een waarde in het veld Totale regelkorting op de regels in.

Notitie

Standaard zijn de velden Factuurkorting toestaan. en Totale regelkorting verborgen op regels. Als de velden niet beschikbaar zijn, kunt u ze toevoegen door de pagina te personaliseren. Zie Uw werkruimte personaliseren voor meer informatie.

Tip

Als het veld Factuurkorting berekenen is geselecteerd op de pagina Verkoopinstellingen, wordt de factuurkorting automatisch berekend. Wanneer de berekening plaatsvindt, verschilt afhankelijk van het type verkoopdocument dat u gebruikt.

Als u een verkooporder gebruikt, wordt de korting berekend wanneer u een regel toevoegt. Voor alle andere verkoopdocumenten, zoals verkoopfacturen, wordt de korting berekend wanneer u een van de volgende acties uitvoert:

 • Statistieken weergeven
 • Een testrapport weergeven
 • Afdrukken
 • Post

U definieert factuurkortingvoorwaarden voor een klant op de pagina Verkoopfactuurkortingen. De valutacode op het verkoopdocument wordt gebruikt om de factuurkortingscondities in de bijbehorende valuta te zoeken.

Als u geen factuurkortingen voor vreemde valuta hebt gedefinieerd, worden de kortingsvoorwaarden op de pagina Verkoopfactuurkortingen gebruikt om de korting te berekenen. De berekening gebruikt uw lokale valuta en de wisselkoers die geldig was op de boekingsdatum van het document.

Een verkoopregelkorting instellen voor een klant

Deze stappen verschillen, afhankelijk van of uw beheerder de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring heeft geactiveerd. Als de functie-update niet is ingeschakeld, volgt u de stappen op het tabblad Huidige ervaring.

 1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent, voer Klanten in en kies de gerelateerde koppeling.
 2. Open de desbetreffende klantenkaart en kies vervolgens de actie Regelkortingen.
 3. Vul de velden indien nodig op de regel in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen. Vul een regel in voor elke combinatie waarmee een speciale verkoopregelkorting aan de klant wordt verleend.

Notitie

Wanneer u de pagina's Verkoopprijzen en Verkoopregelkortingen vanuit een specifieke klant opent, zijn de velden Verkoopsoortfilter en Verkoopcodefilter ingesteld voor de klant en kunnen deze niet worden gewijzigd of verwijderd.

Als u prijzen of regelkortingen voor alle klanten, een klantprijsgroep of een campagne wilt instellen, moet u de pagina's vanuit een artikelkaart openen. Als alternatief kunt u voor verkoopprijzen de pagina Verkoopprijsvoorstel gebruiken. Meer informatie op Artikelprijzen bulksgewijs bijwerken.

Een factuurkorting voor een klant instellen

Nadat u hebt bepaald welke klanten in aanmerking komen voor factuurkortingen, geeft u de factuurkortingscode op de pagina's voor klantenkaarten. Stel vervolgens de voorwaarden voor elke code in.

 1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent, voer Klanten in en kies de gerelateerde koppeling.
 2. Open de klantenpagina voor een klant die voor factuurkortingen in aanmerking komt.
 3. Selecteer in het veld Factuurkortingscode een code voor de desbetreffende factuurkortingsvoorwaarden die moeten worden gehanteerd voor het berekenen van factuurkortingen voor de klant.

Notitie

Factuurkortingscodes worden vertegenwoordigd door bestaande klantenkaarten. Zo kunt u snel factuurkortingsvoorwaarden aan klanten toewijzen door de naam van een andere klant te kiezen die dezelfde voorwaarden heeft.

Ga door met het instellen van de voorwaarden voor de nieuwe verkoopfactuurkorting.

 1. Kies op de pagina Klanten de actie Factuurkortingen. De pagina Verkoopfactuurkorting verschijnt.
 2. Geef in het veld Valutacode de code op voor een valuta waarvoor de factuurkortingscondities op de regel van toepassing zijn. Laat het veld leeg als u factuurkortingscondities in de lokale valuta wilt instellen.
 3. Geef in het veld Minimumbedrag op hoe hoog het factuurbedrag minimaal moet zijn voordat een korting wordt berekend.
 4. Voer in het veld Korting % de factuurkorting in als percentage van het factuurbedrag.
 5. Herhaal stap 5 tot en met 7 voor elke valuta waarvoor de klant een andere factuurkorting ontvangt.

Zie ook

Verkopen instellen
Verkoop
Klantenprijsgroepen instellen
Klantenkortingsgroepen instellen
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central