Delen via


Azure Data Lake Storage inschakelen in een Dynamics 365 Commerce-omgeving

Dit artikel geeft instructies voor het verbinden van een Azure Data Lake Storage Gen 2-oplossing met een Dynamics 365 Commerce-entiteitswinkel van een omgeving. Dit is een vereiste stap voordat productaanbevelingen worden ingeschakeld.

In de Dynamics 365 Commerce-oplossing worden de gegevens die nodig zijn om aanbevelingen, producten en transacties te berekenen, samengevoegd in de entiteitswinkel van de omgeving. Om deze gegevens toegankelijk te maken voor andere Dynamics 365-services, zoals gegevensanalyse, Business Intelligence en persoonlijke aanbevelingen, is het noodzakelijk de omgeving te verbinden met een Azure Data Lake Storage Gen 2-oplossing van de klant.

Nadat de bovenstaande stappen zijn voltooid, worden alle klantgegevens in de entiteitswinkel van de omgeving automatisch weerspiegeld in de Azure Data Lake Storage Gen 2-oplossing van de klant. Wanneer aanbevelingenfuncties zijn ingeschakeld via het werkgebied voor functiebeheer in Commerce Headquarters, krijgt de aanbevelingenstapel toegang tot dezelfde Azure Data Lake Storage Gen 2-oplossing.

De gegevens van klanten blijven gedurende het gehele proces beveiligd en onder hun controle.

Vereisten

De entiteitswinkel van een Dynamics 365 Commerce-omgeving moet zijn verbonden met een Azure Data Lake Gen Storage Gen2-account en bijbehorende services.

Raadpleeg de Officiƫle documentatie Azure Data Lake Storage Gen 2 voor meer informatie over Azure Data Lake Storage Gen 2 en het instellen ervan.

Configuratiestappen

In dit gedeelte worden de configuratiestappen beschreven die nodig zijn om Azure Data Lake Storage Gen 2 in een omgeving in te schakelen vanwege de samenhang met productaanbevelingen. Raadpleeg Entiteitopslag beschikbaar maken als een Data Lake voor een uitgebreider beschrijving van de stappen die nodig zijn om Azure Data Lake Storage Gen 2 in te schakelen.

Azure Data Lake Storage in de omgeving inschakelen

 1. Meld u aan bij de backoffice-portal van de omgeving.
 2. Zoek Systeemparameters en navigeer naar het tabblad Gegevensverbindingen.
 3. Stel Data Lake-integratie inschakelen in op Ja.
 4. Voer vervolgens de volgende vereiste informatie in:
  1. Toepassings-id // Toepassingsgeheim // DNS-naam: vereist om verbinding te maken met KeyVault, waar het Azure Data Lake Storage-geheim is opgeslagen.
  2. Geheime naam: de geheime naam die in KeyVault is opgeslagen en die wordt gebruikt voor verificatie met Azure Data Lake Storage.
 5. Sla uw wijzigingen op in de linkerbovenhoek van de pagina.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een Azure Data Lake Storage-configuratie.

Voorbeeld van Azure Data Lake Storage-configuratie.

De Azure Data Lake Storage-verbinding testen

 1. Test de verbinding met KeyVault via de koppeling Azure KeyVault testen.
 2. Test de verbinding met Azure Data Lake Storage via de koppeling Azure-opslag testen.

Notitie

Als een van de bovenstaande tests mislukt, bevestig dan dat alle bovenstaande informatie over KeyVault juist is en probeer het opnieuw.

Nadat de verbindingstest is voltooid, moet u automatisch vernieuwen inschakelen voor de entiteitsopslag.

Voer de volgende stappen uit om het automatisch vernieuwen van de entiteitsopslag in te schakelen.

 1. Zoek Entiteitsopslag.
 2. Ga in lijst aan de linkerkant naar het item RetailSales en selecteer Bewerken.
 3. Controleer of Automatisch vernieuwen ingeschakeld is ingesteld op Ja, selecteer Vernieuwen en selecteer Opslaan.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een entiteitsopslag waarvoor automatisch vernieuwen is ingeschakeld.

Voorbeeld van entiteitsopslag met automatisch vernieuwen ingeschakeld.

Azure Data Lake Storage wordt nu geconfigureerd voor de omgeving.

Als u nog niet klaar bent, voert u de stappen voor productaanbevelingen en -aanpassingen inschakelen voor de omgeving uit.

Aanvullende bronnen

Entiteitopslag beschikbaar maken als een Data Lake

Overzicht van productaanbevelingen

Productaanbevelingen inschakelen

Gepersonaliseerde aanbevelingen inschakelen

Afmelden voor gepersonaliseerde aanbevelingen

Aanbevelingen voor vergelijkbare artikelen inschakelen

Productaanbevelingen op POS toevoegen

Aanbevelingen toevoegen aan het transactiescherm

Resultaten van AI-ML-aanbevelingen aanpassen

Handmatig gecureerde aanbevelingen maken

Aanbevelingen maken met voorbeeldgegevens

Veelgestelde vragen over productaanbevelingen