Delen via


Parameters voor cash- en bankbeheer (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Contant- en bankbeheer > Instellen > Parameters voor cash- en bankbeheer.

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Met dit formulier kunt u de kas- en bankbeheerparameters van de rechtspersoon. U gebruikt het formulier ook om nummerreeksen voor de automatische nummering van bankdocumenten en gepostdateerde cheques instellen voor klanten en leveranciers te selecteren.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Evaluatieproces voor omkeringen en annuleringen instellen

Belangrijke taken: Kredietbrief of invoerincasso voor het importeren van artikelen

Sleuteltaken: Documentair krediet voor het exporteren van goederen

Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Aa591289.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifKoppelingen

Koppelen

Omschrijving

Algemeen

De algemene parameters instellen of wijzigen, en parameters voor kredietbrieven en borgstellingen.

Bankafstemming

Bekijk of wijzig de details voor bankafstemming weergeven.

Gepostdateerde cheques

Gepostdateerde cheques instellen voor een leverancier en een klant, toestaan dat transacties met gepostdateerde cheques worden geboekt en tussenrekeningen opgeven om transacties te boeken voor leveranciers en klanten.

Nummerreeksen

De nummerreeksen voor elke verwijzing selecteren of wijzigen.

Aa591289.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifKnop

Knop

Omschrijving

Banks

De details weergeven van de bankafschriftbestanden voor de ondersteunde banken.

Aa591289.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifVelden

Veld

Omschrijving

Onvoldoende fondsen

Het banktransactietype selecteren dat voor NSF (onvoldoende fondsen) wordt gebruikt.

Cheques toestaan voor bank- of grootboekrekeningen

Selecteer dit selectievakje om cheques te schakelen voor een bank- of grootboekrekening worden afgedrukt.

Notitie

Als u dit selectievakje inschakelt, en ook Grootboek of Bank in het veld Rekeningtype op het tabblad Algemeen van een betalingsjournaalregel in Leveranciers selecteert, wordt het veld Naam ontvanger weergegeven op het tabblad Betaling voor de geselecteerde betalingsjournaalregel.

Opnieuw gebruiken van cheque toestaan

Schakel dit selectievakje in om het hergebruik van chequenummers te schakelen. , Als de cheque bijvoorbeeld tijdens het afdrukken is beschadigd, kunt u hetzelfde chequenummer afdrukken op een nieuwe cheque. De oorspronkelijke chequegegevens worden ongeldig gemaakt en vervangen door de opnieuw afgedrukte chequegegevens.

Notitie

(USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.

Controleproces voor betalingsomkeringen gebruiken

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat omkeringen in het Omkeringen van cheques journaal worden gecontroleerd voordat ze worden geboekt.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de omkering onmiddellijk geboekt wanneer u op Omkering van betaling in het formulier Cheque klikt.

Controleproces voor annuleringen van bankdepositostroken gebruiken

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat annuleringen van depositostrookbetalingen in het Annulering van depositostrookbetalingen journaal worden gecontroleerd voordat ze worden geboekt.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de annulering onmiddellijk geboekt wanneer u op Betaling annuleren in het formulier Depositostroken klikt.

Redenen voor betalingsomkeringen vereisen

Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat er een redencode wordt geselecteerd voordat een betalingsomkering kan worden geboekt.

Redenen voor annuleringen van bankdepositostroken vereisen

Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat er een redencode wordt geselecteerd voordat een annulering van een depositostrookbetaling kan worden geboekt.

Voorafmelding maken toestaan voor inactieve bankrekeningen:

Schakel dit selectievakje in om gebruikers te laten maar voor de klant instelt en de leverancier maken die inactief zijn.

Kopieën van betalingen toestaan:

Schakel dit selectievakje in om gebruikers te laten kopieën van betalingen afdrukken. Deze betalingen zijn, cheques, promessen en elektronische betalingen. De betalingskopieën worden afgedrukt als niet-overdraagbare cheques, die u kunt gebruiken om verschillen met leveranciers te vereffenen.

Tolerantie bankkredietlimiet

Selecteer hoe de gebruiker op de hoogte moet worden gebracht wanneer een geboekt betalingsjournaal een saldo veroorzaakt om de kredietlimiet te overschrijden. Selecteer een van de volgende opties:

  • Geen: de kredietlimiet buiten beschouwing laten.

  • Waarschuwing: een waarschuwing weergeven als de kredietlimiet wordt overschreden, maar het proces wel voortzetten.

  • Fout: een fout weergeven als de kredietlimiet wordt overschreden en het proces stoppen.

Importkredietbrief inschakelen

Schakel dit selectievakje in om de functionaliteit van het geïmporteerde commanditaire krediet voor leveranciers te activeren.

Exportkredietbrief inschakelen

Schakel dit selectievakje in om de functionaliteit van het exportcommanditaire krediet voor klanten te activeren.

Borgstelling inschakelen

Schakel dit selectievakje in om de functionaliteit voor borgstellingen te schakelen.

Transactiejournaal

Het journaal selecteren waarin de borgstelling wordt geboekt. Het journaal moet het journaaltype Dagelijks hebben.

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Borgstelling inschakelen is ingeschakeld.

Afschriftregelbedrag tonen in debet/credit

Schakel dit selectievakje in om de debet- en creditbedragen regelbedragen in twee kolommen in het formulier Bankafschriftregels weer te geven.

Datumverschil controleren

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat het aantal dagen invoeren dat mag verstrijken voordat de handmatige afstemming van een bankafschrift moet worden voltooid.

Toewijzing van transactietype controleren

Schakel dit selectievakje in te valideren of het transactietype voor de bankafschriftregel aan het transactietype voor de regel van het bankdocument is toegewezen.

Verwijzing

De verwijzingssleutel waarvoor een nummerreeks moet worden geselecteerd.

Gepostdateerde cheques inschakelen

Schakel dit selectievakje in als gepostdateerde cheques mogen worden gebruikt.

Journaalboekingen voor gepostdateerde cheques uitvoeren

Schakel dit selectievakje in om financiële transacties naar tussenrekeningen voor een leverancier of een klant te boeken. Als u deze optie niet selecteert, worden de gegevens van gepostdateerde cheques wel geregistreerd, maar worden er geen financiële transacties geboekt.

Aflossingsrekening voor uitgegeven cheques

Een tussenrekening selecteren voor de gepostdateerde cheques die worden uitgeschreven voor leveranciers. Een tussenrekening is een tijdelijke rekening die de bedragen in de gepostdateerde cheques bevat.

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het selectievakje Journaalboekingen voor gepostdateerde cheques uitvoeren inschakelt.

Aflossingsrekening voor ontvangen cheques

Een tussenrekening selecteren voor de gepostdateerde cheques die worden ontvangen van klanten. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het selectievakje Journaalboekingen voor gepostdateerde cheques uitvoeren inschakelt.

Algemeen journaal voor aflossingstransacties

Het journaal selecteren dat wordt gebruikt om transacties voor gepostdateerde cheques te vereffenen.

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het selectievakje Journaalboekingen voor gepostdateerde cheques uitvoeren inschakelt.

Gepostdateerde cheques overboeken naar dit leveranciersbetalingsjournaal

Het leveranciersbetalingsjournaal selecteren waarin transacties voor gepostdateerde cheques worden vastgelegd.

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het selectievakje Journaalboekingen voor gepostdateerde cheques uitvoeren inschakelt.

Aflossingsrekening bronbelasting

De tussenrekening selecteren waarnaar de niet-gerealiseerde bronbelasting voor leveranciers wordt geboekt.

Nummerreekscode

Een nummerreeks selecteren voor elke verwijzing die relevant is voor de rechtspersoon.

Gebruik het formulier Nummerreeksen om nummerreekscodes te definiëren. Zie Nummerreeksen (formulier) voor meer informatie.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).