Overzicht

Microsoft Purview Informatiebeveiliging

Microsoft Purview Informatiebeveiliging is de eenwording van de classificatie-, label- en beveiligingsservices van Microsoft:

  • Geïntegreerd beheer wordt aangeboden in Microsoft 365, Azure Information Protection, Windows Information Protection en andere Microsoft-services.
  • Derden kunnen de MIP SDK gebruiken om te integreren met toepassingen, met behulp van een standaard, consistent schema voor gegevenslabels en beveiligingsservice.

Microsoft Information Protection SDK

Met de MIP SDK worden de label- en beveiligingsservices van Office 365 Beveiligings- en compliancecentrum beschikbaar gesteld aan toepassingen en services van derden. Ontwikkelaars kunnen met de SDK een systeemeigen ondersteuning ontwikkelen voor het toepassen van labels en beveiliging op bestanden. Ontwikkelaars kunnen nadenken over welke acties moeten worden ondernomen wanneer specifieke labels worden gedetecteerd en nadenken over gegevens die met MIP zijn versleuteld.

De labels en beveiliging die worden toegepast op informatie in de suite van Microsoft-services, zijn consistent. Met consistentie kunnen toepassingen en services die MIP ondersteunen, de labels op een gemeenschappelijke, voorspelbare manier lezen en schrijven.

Gebruiksvoorbeelden voor MIP SDK op hoog niveau zijn:

  • Een Line-Of-Business-toepassing die classificatielabels toepast op bestanden die worden geëxporteerd.
  • Een CAD/CAM-ontwerptoepassing biedt systeemeigen ondersteuning voor Microsoft Purview Informatiebeveiliging labelen.
  • Een oplossing voor beveiligingsbroker voor cloudtoegang of preventie van gegevensverlies vanwege gegevens die zijn versleuteld met Azure Information Protection.

Bekijk API-concepten voor een uitgebreidere lijst.

De MIP SDK wordt ondersteund op de volgende platforms:

Besturingssysteem Versies Downloads Notities
Ubuntu 18.04 C++ tar.gz
Java (preview) tar.gz
.NET Core NuGet (preview)
Ubuntu 20.04 C++ tar.gz
Java (preview) tar.gz
.NET Core NuGet (preview)
Red Hat Enterprise Linux 7 en 8 C++ tar.gz
Debian 9 en 10 C++ tar.gz
macOS Alle ondersteunde versies C++ .zip Xcode-ontwikkeling vereist 13 of hoger.
Windows Alle ondersteunde versies, 32/64-bits C++/.NET Framework 4,6 .zip
C++/.NET NuGet
Java-.zip(preview)
Android 9.0 en hoger C++ .zip Alleen beveiligings- en beleids-SDK's.
iOS Alle ondersteunde versies C++ .zip Alleen beveiligings- en beleids-SDK's.

Volgende stappen

Nu bent u klaar om aan de slag te gaan met de SDK. Het eerste wat u moet doen, is de installatie- en configuratiestappen van de MIP SDK voltooien. Deze stappen zorgen ervoor dat uw Microsoft 365-abonnement en clientcomputer correct zijn ingesteld.