Microsoft 365 licenties toewijzen aan gebruikers

Bekijk al onze inhoud voor kleine bedrijven op Hulp & bij kleine bedrijven.

U kunt licenties toewijzen aan gebruikers op de pagina Actieve gebruikers of op de pagina Licenties. De methode die u gebruikt, is afhankelijk van of u productlicenties wilt toewijzen aan specifieke gebruikers of gebruikerslicenties wilt toewijzen aan een specifiek product.

Opmerking

 • Als beheerder kunt u geen licenties toewijzen of verwijderen voor een self-service aankoopabonnement dat door een gebruiker in uw organisatie is gekocht. U kunt een aankoop- of proefabonnement overnemen en vervolgens licenties toewijzen of intrekken.
 • Voor sommige abonnementen kun je alleen annuleren gedurende een beperkt tijdsvenster nadat je je abonnement hebt gekocht of verlengd. Als het annuleringsvenster is verstreken, kun je terugkerende facturering uitschakelen om het abonnement aan het einde van de looptijd te annuleren.

Informatie over het toevoegen van een gebruiker en tegelijkertijd toewijzen van een licentie.

Tip

Als u hulp nodig hebt bij de stappen in dit onderwerp, kunt u samenwerken met een Microsoft-specialist voor kleine bedrijven. Met Business Assist krijgen u en uw werknemers 24 uur per dag toegang tot specialisten in kleine bedrijven naarmate uw bedrijf groeit, van onboarding tot dagelijks gebruik.

Voordat u begint

Gebruik de pagina Licenties om licenties aan gebruikers toe te wijzen

Op de pagina Licenties kunt u licenties toewijzen aan of intrekken voor maximaal 20 gebruikers tegelijk. Op de pagina ziet u de producten waarvan u de eigenaar bent, het aantal beschikbare licenties voor elk product en het aantal toegewezen licenties van het totale aantal beschikbare licenties.

Op de pagina Licenties wordt een totaalaantal licenties weergegeven voor alle abonnementen met dezelfde productnaam. U hebt bijvoorbeeld één abonnement voor Microsoft 365 Business Premium met vijf licenties en een ander abonnement met acht licenties voor hetzelfde product. Op de pagina Licenties ziet u dat u in totaal 13 licenties voor Microsoft 365 Business Premium hebt voor al uw abonnementen. Dit aantal verschilt van wat u ziet op de pagina Uw producten , waarin een rij wordt weergegeven voor elk abonnement dat u hebt, zelfs als ze voor hetzelfde product zijn.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Factureringslicenties>.
 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Factureringslicenties>.
 1. Selecteer een product.

 2. Selecteer Licenties toewijzen op de pagina met productdetails.

 3. Begin in het deelvenster Licenties toewijzen aan gebruikers met het typen van een naam en kies de naam in de resultaten om deze aan de lijst toe te voegen. U kunt maximaal 20 gebruikers tegelijk toevoegen.

 4. Selecteer Apps en services in- of uitschakelen om de toegang tot bepaalde items toe te wijzen of te verwijderen.

 5. Wanneer u klaar bent, selecteert u Toewijzen en sluit u vervolgens het rechterdeelvenster.

Als er een conflict is, ziet u een bericht waarin wordt aangegeven wat het probleem is en hoe u het kunt oplossen. Als u bijvoorbeeld licenties hebt geselecteerd die conflicterende services bevatten, moet u de services die bij elke licentie zijn opgenomen controleren en het opnieuw proberen.

De apps en services wijzigen waartoe een gebruiker toegang heeft

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Factureringslicenties>.
 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Factureringslicenties>.
 1. Selecteer op de pagina Licenties de rij voor een specifieke gebruiker.

 2. Selecteer of deselecteer in het rechterdeelvenster de apps en services waarvoor u toegang wilt verlenen of verwijderen.

 3. Wanneer u klaar bent, selecteert u achtereenvolgens Opslaan en Sluiten.

Licenties toewijzen met de pagina Actieve gebruikers

Wanneer u de pagina Actieve gebruikers gebruikt om licenties toe te wijzen, wijst u gebruikerslicenties aan producten toe.

Licenties toewijzen aan meerdere gebruikers

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers>Actieve gebruikers .
 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers>Actieve gebruikers .
 1. Selecteer de cirkels naast de namen van de gebruikers aan wie u licenties wilt toewijzen.

 2. Selecteer bovenaan de optie Productlicenties beheren.

 3. Selecteer in het deelvenster Productlicenties beherende optie Meer toewijzen: De bestaande licenties behouden en meer> toewijzenVolgende.

 4. Selecteer onder Licenties het vakje voor de licentie(s) die de geselecteerde gebruikers moeten hebben.
  De standaardinstelling is dat alle services die zijn gekoppeld aan die licenties, automatisch worden toegewezen aan de gebruikers. U kunt beperken welke services beschikbaar zijn voor de gebruikers. Schakel de selectievakjes uit voor de services die u niet wilt dat de gebruikers beschikken.

 5. Selecteer onderaan het deelvenster de optie Wijzigingen opslaan.
  Mogelijk moet u meer licenties kopen als u niet voor iedereen voldoende licenties hebt.

Opmerking

Als u licenties wilt toewijzen voor een groot aantal gebruikers, gebruikt u Licenties toewijzen aan gebruikers per groepslidmaatschap in Azure Active Directory.

Licenties aan een enkele gebruiker toewijzen

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers>Actieve gebruikers .
 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers>Actieve gebruikers .
 1. Selecteer de rij van de gebruiker aan wie u een licentie wilt toewijzen.

 2. Selecteer in het rechterdeelvenster Licenties en apps.

 3. Vouw de sectie Licenties uit en schakel de selectievakjes in voor de licenties die u wilt toewijzen. Selecteer vervolgens Wijzigingen opslaan.

Een licentie toewijzen aan een gastgebruiker

U kunt gastgebruikers uitnodigen om samen te werken met uw organisatie in het Azure Active Directory-beheercentrum. Raadpleeg Wat is gastgebruikerstoegang in Azure Active Directory B2B? voor meer informatie over gastgebruikers. Raadpleeg Snelstart: Gastgebruikers toevoegen aan uw adreslijst in de Azure-portal als u geen gastgebruikers hebt.

Belangrijk

U moet een globale beheerder zijn om deze stappen uit te voeren.

 1. Ga naar het Azure Active Directory-beheercentrum.

 2. Kies Gebruikers in het navigatiedeelvenster.

 3. Kies Filters toevoegen op de pagina Gebruikers | Alle gebruikers (Preview).

 4. Kies Gebruikerstype in het menu Een veld kiezen en vervolgens Toepassen.

 5. Kies Gast in het volgende menu.

 6. Kies in de lijst met resultaten de gebruiker die een licentie nodig heeft.

 7. Kies Licenties onder Beheren.

 8. Kies Opdrachten.

 9. Kies het product waarvoor u een licentie wilt toewijzen op de pagina Licentietoewijzingen bijwerken.

 10. Schakel aan de rechterkant de selectievakjes uit voor de services waarvoor u wilt dat de gastgebruiker geen toegang heeft.

 11. Kies Opslaan.

Volgende stappen

Als uw gebruikers de Microsoft 365-apps nog niet hebben geïnstalleerd, kunt u de snelstartgids voor werknemers delen met uw gebruikers om dingen in te stellen, zoals Microsoft 365 downloaden en installeren of opnieuw installeren of Office 2021 opnieuw installeren op een pc of Mac en Microsoft 365-apps en e-mail instellen op een mobiel apparaat.

Inzicht in abonnementen en licenties (artikel)
Licenties van gebruikers intrekken (artikel)
Licenties kopen of intrekken voor uw abonnement (artikel)