Softwarevoordelen

Juiste rollen: globale beheerder | MPN-partner Beheer

Notitie

Het Microsoft Partner Network heet nu het Microsoft Cloud Partner Program.

In dit artikel worden softwarevoordelen beschreven die beschikbaar zijn voor partners in de nieuwe preview-versie van voordelen in partnercentrum. Ook wordt beschreven hoe u Software-abonnementen activeert.

Overzicht

Schermopname van de nieuwe voordelen van software-ervaring.

Als u alle softwareproducten wilt zien waarop u recht hebt als onderdeel van uw actieve inschrijvingsaanbieding, gebruikt u de volgende stap:

 • Selecteer Software in het menu Voordelen van partnercentrum.

Op de pagina Softwarevoordelen die wordt weergegeven, kunt u het volgende bekijken:

 • Voordelen van softwareproducten die voor u beschikbaar zijn.
 • Het lidmaatschap en programma dat een specifiek voordeelproduct heeft ingericht.
 • Licentiehoeveelheid die is toegewezen voor elk product.
 • Datum waarvoor het voordeel moet worden geactiveerd.

Softwareproducten en productcodes beheren

 1. Zoek het gewenste softwareproduct op de pagina met softwarevoordelen.
 2. Klik op de koppeling Naam van softwareproductvoordelen die u wilt activeren.

Schermopname van opties voor softwareproductvoordelen.

 1. Lees in het deelvenster van de wizard het activeringsscenario voor het activeren van het softwarevoordeel.

Schermopname van de wizard softwareproduct. 4. Wanneer u klaar bent om de sleutel in te wisselen, gaat u naar Voordelen activeren en volgt u de instructies.

Als voor een product een productcode is vereist voor de installatie, wordt u tijdens het installatieproces gevraagd een productcode in te voeren.

U kunt productcodes ophalen uit hetzelfde deelvenster in partnercentrum waar u de softwareversie selecteert die u wilt downloaden.

Schermopname van het voorbeeldproduct.

Niet alle producten hoeven te worden geactiveerd. Productactivering is vereist voor:

 • Microsoft Windows-besturingssystemen
 • Microsoft Office-clienttoepassingen

Hoe softwareproductactivering wordt geteld

Het aantal softwareproductactiveringen voor een productcode wordt als volgt geteld:

 • Software die op een nieuwe computer is geïnstalleerd, telt als één productactivering.
 • Software die op dezelfde computer is geïnstalleerd zonder belangrijke wijzigingen in de hardware, wordt niet geteld als productactivering.
 • Software die op dezelfde computer is geïnstalleerd met belangrijke hardwarewijzigingen telt één productactivering.

Activeringsberichten en betekenissen van voordelen

Bericht Betekenis
Er worden geen verdere details beschikbaar bericht weergegeven voor voordelen van Windows Server-clienttoegangslicentie (CAL) CAL's zijn geen downloadbaar product en zijn niet editiespecifiek. De activering van CAL's wordt beheerd op het serverproduct zelf.
In een bericht wordt aangegeven dat u het maximum aantal activeringen voor een productcode hebt bereikt wanneer u software probeert te activeren. U krijgt een bepaald aantal activeringen per product via lidmaatschapsvoordelen. Als u het maximum aantal activeringen hebt bereikt, kunt u niet meer licenties activeren met behulp van de opgegeven productcode.

Notitie

Licentiesleutels voor Office Professional Plus 2019 verkregen via IUR-licenties (Internal Use Rights) in partnercentrum werken niet wanneer ze worden geïnstalleerd in macOS.

Volgende stappen