Inleiding tot bureaubladstromen

Bureaubladstromen breiden de bestaande mogelijkheden voor robotgestuurde procesautomatisering (RPA) in Power Automate uit en stellen u in staat om alle steeds terugkerende bureaubladprocessen te automatiseren. Het is sneller en eenvoudiger dan ooit om met de nieuwe intuïtieve Power Automate voor bureaublad-stroomontwerper automatiseringen te maken. Gebruik vooraf opgebouwde acties die u kunt slepen en neerzetten of leg uw eigen stromen vast om later opnieuw te kunnen uitvoeren.

Bureaubladstromen zijn in wezen bedoeld voor iedereen die eenvoudige of complexe, op regels gebaseerde taken op het eigen werkstation uitvoert. Thuisgebruikers, kleine bedrijven, ondernemingen of grotere bedrijven kunnen de automatiseringsmogelijkheden in Power Automate gebruiken om stromen te maken, interacties te hebben met dagelijks gebruikte tools zoals e-mail en Excel of te werken met moderne en verouderde toepassingen. Voorbeelden van eenvoudige en complexe taken die u kunt automatiseren, zijn:

  • Snel organiseren van uw documenten met speciale acties voor bestanden en mappen
  • Gegevens nauwkeurig extraheren uit websites en opslaan in Excel-bestanden met behulp van web- en Excel-automatisering
  • Toepassen van mogelijkheden voor bureaubladautomatisering om uw werk automatisch uit te voeren

Of u nu een thuisgebruiker bent die een weerwebsite bezoekt om de voorspelling voor morgen te bekijken, een zelfstandige ondernemer die informatie uit facturen van leveranciers haalt of zelfs een medewerker van een grote onderneming die de gegevensinvoer in een ERP-systeem automatiseert, Power Automate is voor u gemaakt.

Hiermee kunt u zowel verouderde toepassingen automatiseren, zoals terminalemulators, als moderne web- en bureaubladtoepassingen, Excel-bestanden en mappen. U kunt met de machine communiceren met behulp van UI-elementen, afbeeldingen of coördinaten van toepassingen.

Meld u met een van de volgende accounts aan bij de Windows-toepassing Power Automate en automatiseer uw steeds terugkerende taken:

Ga voor een volledige vergelijking van de functies van elk account naar Vergelijking aanmeldaccount.

Dit is een lijst met bekende problemen en beperkingen voor Power Automate.

Als u bureaubladstromen wilt maken met behulp van verouderde Windows-recorder (V1) en Selenium IDE als alternatieve oplossingen, gaat u naar Inleiding tot andere typen bureaubladstromen.

Note

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).