Stromen uitvoeren op basis van een schema

Maak een cloudstroom waarmee een of meer taken worden uitgevoerd (zoals het verzenden van een rapport per e-mail).

 • Eenmaal per dag, elk uur of elke minuut.
 • Op een datum die u opgeeft.
 • Na een aantal dagen, uren of minuten dat u opgeeft.

Een terugkerende stroom maken

 1. Meld u aan bij Power Automate.

 2. Selecteer Mijn stromen > Nieuwe stroom > Geplande cloudstroom.

  Schermopname van het maken van een geplande cloudstroom.

 3. Geef in de velden naast Starten de datum en tijd op om aan te geven wanneer uw stroom moet beginnen.

 4. Geef in de velden naast Herhalen elke op wanneer de stroom moet worden herhaald.

 5. Selecteer Maken.

  Terugkeerpatroon instellen

Geavanceerde opties configureren

 1. Volg de stappen in de vorige sectie.

 2. Selecteer Terugkeerpatroon > Geavanceerde opties weergeven. Wanneer u Geavanceerde opties weergeven selecteert, verandert de naam van de vervolgkeuzelijst in Geavanceerde opties verbergen.

  Schermopname van het weergeven/verbergen van geavanceerde opties.

  Note

  Deze opties veranderen op basis van de waarden voor Interval en Frequentie. Als uw scherm niet overeenkomt met de onderstaande afbeelding, controleert u of Interval en Frequentie zijn ingesteld op dezelfde waarden als in de afbeelding.

 3. Selecteer in het veld Tijdzone een tijdzone in de vervolgkeuzelijst om aan te geven of de Begintijd een lokale tijdzone, Coordinated Universal Time (UTC) of andere tijdzone moet zijn.

 4. Voer in het veld Begintijd een begintijd in deze indeling in: JJJJ-MM-DDTHH:MM:SSZ

 5. Als u Dag hebt opgegeven onder Frequentie, selecteert u het tijdstip van de dag waarop de stroom moet worden uitgevoerd in de vervolgkeuzelijsten Op deze uren en Op deze minuten.

 6. Als u Week hebt opgegeven bij Frequentie, doet u het volgende.

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Op deze dagen en Op deze uren de dag of dagen van de week waarop de stroom moet worden uitgevoerd en de tijd of de tijden waarop de stroom moet worden uitgevoerd.
  • Voer in het veld Op deze minuten de minuutwaarden in (0 tot 59), gescheiden door een komma.

  Configureer bijvoorbeeld de weergegeven opties om een cloudstroom niet eerder dan 15:00 uur (Pacific Time) op donderdag 24 maart 2022 te starten en voer deze elke twee weken uit op dinsdag om 17:30 uur (Pacific Time).

  Schermopname van opgegeven geavanceerde opties.

  Note

  Als u een stroom uitvoert in een maandelijkse frequentie, wordt de stroom elke maand op dezelfde datum uitgevoerd.

 7. Voeg de acties toe die met de stroom moeten worden uitgevoerd, zoals beschreven in Een volledig nieuwe cloudstroom maken.

Meer informatie

Meer informatie over de geavanceerde opties en het configureren hiervan.

Note

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).