Stromen op basis van een schema uitvoeren

Een cloudstroom maken waarmee een of meer taken worden uitgevoerd (zoals het verzenden van een rapport per e-mail).

 • Eenmaal per dag, elk uur of elke minuut.
 • Op een datum die u opgeeft.
 • Na een aantal dagen, uren of minuten dat u opgeeft.

Een terugkerende stroom maken

 1. Aanmelden bij Power Automate.

 2. Selecteer Mijn stromen>Nieuwe stroom>Geplande cloudstroom.

  Schermopname van het maken van een geplande cloudstroom.

 3. Geef in de velden naast Vanaf de datum en tijd op wanneer uw stroom moet beginnen.

 4. Geef in de velden naast Herhalen elke op wanneer de stroom moet worden herhaald.

 5. Selecteer Maken.

  Terugkeerpatroon instellen.

Geavanceerde opties configureren

 1. Volg de stappen in de vorige sectie.

 2. Selecteer Terugkeerpatroon>Geavanceerde opties weergeven. Wanneer u Geavanceerde opties weergeven selecteert, verandert de naam van de vervolgkeuzelijst in Geavanceerde opties verbergen.

  Schermopname van Geavanceerde opties weergeven/verbergen.

  Notitie

  Deze opties veranderen op basis van de waarden voor Interval en Frequentie. Als uw scherm niet overeenkomt met de onderstaande afbeelding, controleert u of Interval en Frequentie zijn ingesteld op dezelfde waarden als in de afbeelding.

 3. Selecteer in het veld Tijdzone een tijdzone in de vervolgkeuzelijst om aan te geven of de Begintijd een lokale tijdzone, Coordinated Universal Time (UTC) of een andere tijdzone moet zijn.

 4. Voer in het veld Begintijd een begintijd in deze indeling in: JJJJ-MM-DDTHH:MM:SSZ

 5. Als u Dag hebt opgegeven onder Frequentiee, selecteert u het tijdstip van de dag waarop de stroom moet worden uitgevoerd in de vervolgkeuzelijsten Deze uren en Deze minuten.

 6. Als u Week hebt opgegeven bij Frequentie, doet u het volgende.

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Deze dagen en Deze uren de dag of dagen van de week waarop de stroom moet worden uitgevoerd en de tijd of de tijden waarop de stroom moet worden uitgevoerd.
  • Voer in het veld Deze minuten de minuutwaarden in (0 tot 59) , gescheiden door een komma.

  Configureer bijvoorbeeld de weergegeven opties om een cloudstroom niet eerder dan 15:00 uur (Pacific time) op donderdag 24 maart 2022 te starten en voer deze elke twee weken uit op dinsdag om 17:30 uur (Pacific time).

  Schermopname van opgegeven geavanceerde opties.

  Notitie

  Als u een stroom uitvoert in een maandelijkse frequentie, wordt de stroom elke maand op dezelfde datum uitgevoerd.

 7. Voeg de actie of acties toe die met de stroom moeten worden uitgevoerd, zoals wordt beschreven in Een volledig nieuwe cloudstroom maken.

Meer informatie

Meer informatie over de geavanceerde opties en het configureren hiervan.