Een rapport maken op basis van een Excel-bestand in de Power BI-service

VAN TOEPASSING OP:❌ ✔️ Power BI Desktop Power BI-service

U hebt Rapporten in Power BI gelezen en u wilt nu uw eigen rapport maken. Er zijn verschillende manieren om een rapport te maken. In dit artikel gaan we eerst in de Power BI-service een basisrapport maken op basis van een Excel-bestand. Als u de basisbeginselen van het maken van een rapport onder de knie hebt, kunt u met Volgende stappen aan het einde naar meer geavanceerde onderwerpen over rapporten gaan.

Vereisten

Het Excel-bestand importeren

Bij deze methode om een rapport te maken begint u met een bestand en een leeg rapportcanvas. Als u mee wilt doen, downloadt u het Excel-bestand voorbeeld van een retailanalyse en slaat u het op uw computer of op OneDrive voor Bedrijven.

 1. Selecteer Mijn werkruimte in het navigatievenster.

  Schermopname van het selecteren van Mijn werkruimte.

 2. Selecteer Gegevens ophalen onderaan het navigatievenster.

  Gegevens ophalen

 3. Selecteer Bestanden en navigeer naar de locatie waar u het voorbeeld van een retailanalyse hebt opgeslagen.

  Bestanden selecteren

 4. Selecteer voor deze oefening Importeren.

  Importeren selecteren

 5. Selecteer Openen.

  Zodra het Excel-bestand is geïmporteerd, wordt het als een gegevensset vermeld in de lijst met werkruimten.

 6. Selecteer Meer opties (...) naast de gegevensset en selecteer Rapport maken.

  Schermopname van het selecteren van Rapport maken.

 7. De rapporteditor wordt geopend.

  Schermopname van de rapporteditor.

Tip

Selecteer het menupictogram om het navigatiedeelvenster te verbergen, zodat u meer ruimte krijgt.

Schermopname van Selecteer het menupictogram om het navigatiedeelvenster te verbergen.

Een radiale meter toevoegen aan het rapport

Nu onze gegevensset is geïmporteerd, kunnen we vragen beantwoorden. Onze Chief Marketing Officer (CMO) wil weten hoe dicht we de verkoopdoelstellingen voor dit jaar zijn genaderd. Een meter is een goede visualisatiekeuze om dit soort informatie weer te geven.

 1. Selecteer Verkoop>Omzet van dit jaar>Waarde in het deelvenster Velden.

  Staafdiagram in rapporteditor

 2. Converteer de visual naar een meter door het metersjabloonpictogram Meter te selecteren in het deelvenster Visualisaties .

  Metervisual in rapporteditor

 3. Sleep Verkoop>Omzet van dit jaar>Doel naar de bron Doelwaarde. Het lijkt erop dat we heel dicht bij ons doel zijn.

  Metervisual met Doel als doelwaarde

 4. Dit is een goed moment om uw rapport op te slaan.

  Menu Bestand

Een vlakdiagram en slicer toevoegen aan het rapport

Onze CMO heeft nog een paar vragen voor ons. Ze willen graag weten hoe de omzet dit jaar zich verhoudt tot de omzet van vorig jaar. En ze willen graag de resultaten per district zien.

 1. Laten we eerst wat ruimte maken op ons canvas. Selecteer de meter en verplaats deze naar de rechterbovenhoek. Pak en sleep een van de hoeken om het vlak kleiner te maken.

 2. Hef de selectie van de meter op. Selecteer Verkoop>Omzet van dit jaar>Waarde in het deelvenster Velden en selecteer Verkoop>Omzet van vorig jaar.

  Rapporteditor met meter en staafdiagram

 3. Converteer de visual naar een vlakdiagram door het pictogram Vlakdiagramsjabloondiagram te selecteren in het deelvenster Visualisaties .

 4. Selecteer Tijd>Periode om deze toe te voegen aan de bron As.

  Rapporteditor met geactiveerd vlakdiagram

 5. Als u de visualisatie wilt sorteren op tijdsperiode, selecteert u de weglatingstekens en kiest u Sorteren op periode.

 6. Nu gaan we de slicer toevoegen. Selecteer een leeg gebied op het canvas en kies de sjabloon Slicerslicerpictogram . We hebben nu een lege slicer op ons canvas.

  rapportcanvas

 7. Selecteer District>District in het deelvenster Velden. Verplaats de slicer en verander het formaat ervan.

  Rapporteditor, District toevoegen

 8. Ga met de slicer zoeken naar patronen en inzichten per district.

  Video van het gebruik van slicer

Blijf uw gegevens verkennen en visualisaties toevoegen. Wanneer u interessante inzichten tegenkomt, kunt u deze vastmaken aan een dashboard.

Volgende stappen