Visualisaties in Power BI-rapporten

VAN TOEPASSING OP: Power BI Desktop Power BI-service

Visualisaties (kortweg visuals genoemd) geven inzichten weer die zijn gedetecteerd in de gegevens. Een Power BI-rapport beschikt mogelijk over één pagina met één visual of over pagina’s vol met visuals. In de Power BI-service kunnen visuals vanuit rapporten aan dashboards worden vastgemaakt.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen rapportontwerpers en rapportverbruikers. Als u de persoon bent die het rapport bouwt of wijzigt, bent u een ontwerper. Ontwerpers hebben bewerkmachtigingen voor het rapport en de onderliggende gegevensset. In Power BI Desktop kunt u de gegevensset openen in de gegevensweergave en visuals maken in de rapportweergave. In Power BI-service kunt u de gegevensset of het rapport openen in de rapporteditor in de bewerkingsweergave. Als een rapport of dashboard met u is gedeeld, bent u een rapportgebruiker. U kunt het rapport en de visuals weergeven en ermee communiceren, maar u kunt geen wijzigingen doorvoeren zoals een ontwerper dat kan.

Er zijn veel verschillende typen visuals rechtstreeks beschikbaar vanuit het deelvenster Visualisaties in Power BI.

Schermopname van het deelvenster Visualisaties met pictogrammen voor elk visualisatietype.

Er zijn meer Power BI-visuals beschikbaar via de site van de Microsoft AppSource-community. In AppSource kunt u door Power BI-visuals bladeren en downloaden die worden geleverd door Microsoft en de community.

Als u geen ervaring hebt met Power BI, of een opfriscursus nodig hebt, volgt u de onderstaande koppelingen voor meer informatie over de basisprincipes van Power BI-visualisaties. U kunt ook de inhoudsopgave (aan de linkerkant van dit artikel) gebruiken om nog meer nuttige informatie te vinden.

Een visualisatie toevoegen in Power BI

U maakt visualisaties op de pagina's van uw rapporten. Blader door de lijst met beschikbare visualisaties en de beschikbare zelfstudies voor visualisaties.

Een visualisatie uploaden vanuit een bestand of vanuit AppSource

U kunt zelfgemaakte visualisaties toevoegen of visualisaties die u hebt gevonden op de communitysite van Microsoft AppSource. Bent u in een creatieve bui? Bestudeer onze broncode en gebruik onze hulpprogramma's voor ontwikkelaars om een nieuw type visualisatie te maken en dit vervolgens te delen met de community. Raadpleeg Een Power BI-visual ontwikkelen voor meer informatie over het ontwikkelen van een Power BI-visual.

Schermopname van de optie Meer visuals ophalen in het deelvenster Visualisaties.

Uw visualisatiedeelvenster personaliseren

U kunt het deelvenster Visualisaties aanpassen door Power BI-visuals toe te voegen of te verwijderen. Als u standaardvisualisaties uit het deelvenster Visualisaties hebt verwijderd, kunt u het deelvenster terugzetten naar de standaardwaarden en alle standaardvisualisaties herstellen.

Een visual toevoegen aan het deelvenster Visualisaties

Als u merkt dat u in verschillende rapporten dezelfde visual gebruikt, kunt u deze visual toevoegen aan het deelvenster Visualisaties. U kunt visuals van AppSource toevoegen, visuals van de organisatie en visuals uit bestanden. Als u een visual wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op de visual.

Schermopname van de optie om het pictogram vast te maken aan het deelvenster Visualisatie.

Nadat een visual is vastgemaakt, wordt deze omhoog geplaatst en bij de andere ingebouwde visuals weergegeven. Deze visual is nu gekoppeld aan uw aangemelde account, dus voor nieuwe rapporten die u maakt, wordt deze visual automatisch opgenomen, ervan uitgaande dat u bent aangemeld. U hoeft niet langer aan elk rapport een specifieke visual toe te voegen die u regelmatig gebruikt.

Schermopname van het deelvenster Voor persoonlijke visualisaties.

Een visual verwijderen uit het deelvenster Visualisaties

Als u een visual niet meer regelmatig gebruikt, kun u deze verwijderen uit het deelvenster Visualisaties door er met de rechtermuisknop op te klikken en Verwijderen te kiezen. Elk type visual kan worden verwijderd uit het deelvenster Visualisatie, inclusief standaardvisuals, bestands-, organisatie- en AppSource-visuals.

Schermopname van de optie om een visualisatie los te maken van het deelvenster Visualisatie.

Het deelvenster Visualisaties herstellen

Het herstellen van het deelvenster Visualisaties geldt alleen voor standaardvisuals. Visuals die zijn toegevoegd aan het deelvenster Visualisaties worden niet beïnvloed en blijven beschikbaar vanuit het deelvenster Visualisaties. Aks u visuals van AppSource of uit een bestand wilt verwijderen uit het deelvenster Visualisaties, moet u dat handmatig doen.

Als u het visualisatievenster wilt herstellen naar de standaardinstelling, selecteert u Meer opties (...) en kiest u Standaardvisuals herstellen.

Schermopname van de optie om het visualisatievenster te herstellen naar de standaardinstelling.

Het type visualisatie wijzigen

Probeer het type visualisatie te wijzigen om te kijken of dat misschien beter geschikt is voor uw gegevens.

Visualisatie vastmaken

Als de visualisatie helemaal aan uw wensen voldoet, kunt u deze in Power BI-service als een tegel aan een dashboard vastmaken. Als u de visualisatie die in het rapport wordt gebruikt, wijzigt nadat u deze hebt vastgemaakt, blijft de tegel in het dashboard ongewijzigd. Als het een lijndiagram was, blijft het een lijndiagram, zelfs als u het in het rapport hebt gewijzigd in een ringdiagram.

Overwegingen en beperkingen

  • Een visual kan, afhankelijk van de gegevensbron en het aantal velden (metingen of kolommen), mogelijk langzaam geladen. We adviseren visuals te beperken tot maximaal 10-20 velden vanwege de leesbaarheid en prestaties.

  • De bovengrens voor visuals is 100 velden (metingen of kolommen). Verminder het aantal veld als uw visual niet kan worden geladen.

Volgende stappen