Bekende problemen

Power Pages-proefabonnement

 • Als uw beheerder de selfservice-aanmelding heeft uitgeschakeld, kunt u zich niet aanmelden voor een proefversie van Power Pages.

 • Als uw beheerder het maken van een site uitschakelt voor gebruikers die geen beheerder zijn in uw bedrijf, kunt u geen website maken. U wordt omgeleid naar de Power Pages-startpagina in de standaardomgeving. Neem contact op met uw beheerder voor een omgeving waarin u voldoende bevoegdheden hebt om een bestaande site in de omgeving te bewerken.

 • Als uw beheerder het aanmaken van een proefomgeving uitschakelt voor gebruikers die geen beheerder zijn in uw bedrijf, kunt u geen omgeving maken. U kunt echter nog steeds een site maken binnen een bestaande omgeving in de tenant, waar u over de vereiste minimale bevoegdheden beschikt.

 • Wanneer u voor het eerst een site in een nieuwe omgeving maakt, kunt u de omgeving niet hernoemen; de mogelijkheid om de omgeving te hernoemen wanneer deze is gemaakt, zal echter beschikbaar zijn in een toekomstige update.

Werkruimte Pagina's

 • Knoppen die zijn toegevoegd in websites die zijn gemaakt met de starterssjabloon, kunnen niet worden vergroot of verkleind.

De koptekst wijzigen in de app Portalbeheer

Als iemand bij het aanpassen van de koptekst de Liquid-code heeft gewijzigd, moeten deze wijzigingen worden gesynchroniseerd. Wijzigingen worden pas doorgevoerd in Studio nadat de kenmerkwaarden in de onderliggende inhoudsfragmenten zijn bijgewerkt om deze wijzigingen te weerspiegelen. U kunt dit probleem oplossen door het inhoudsfragment Mobiele koptekst in de app Portalbeheer te openen en de broncode bij te werken met de juiste kenmerkwaarden voor elk fragment, zoals in het onderstaande voorbeeld.

<a href="~/">
  {% if snippets['Logo URL'] %}
    <img src="{{ snippets['Logo URL'] }}" alt="{{ snippets['Logo alt text'] }}" style="width: auto; height: 32px; margin: 0 10px;">
  {% endif %} 
  {% if snippets['Site name'] %}
    <h1 class="siteTitle">{{ snippets['Site name'] }}</h1>
  {% endif %}
</a> 

Opmaakwerkruimte

 • De functie voor instellingen van opvulling/marge in de werkruimte Stijl werkt niet voor sites die zijn gemaakt met de starterssjablonen.

De achtergrondkleur aanpassen voor uw Power Pages-site aanpassen

Dit bekende probleem is alleen van toepassing op sites die zijn gemaakt met Power Pages vóór 23 september 2022.

Power Pages-thema's zijn bijgewerkt om te voldoen aan de hoogste normen voor visuele toegankelijkheid. Om ervoor te zorgen dat uw bestaande Power Pages-sites die vóór 23 september 2022 zijn gemaakt, voldoen aan deze normen, moet u uw thema-instellingen bijwerken om de achtergrond aan te passen via een van de volgende opties.

Optie 1: voeg een nieuwe kleur toe aan het palet van het thema

Een nieuwe kleur toevoegen aan het palet van het thema met behulp van het kleurenpalet in de werkruimte Stijl.

Optie 2: bewerk een achtergrond voor een sectie van de pagina

De gewenste kleur selecteren tijdens de bewerking van de achtergrond voor een sectie in de werkruimte Pagina's.

Optie 3: pas uw thema aan

Wijzig het thema in de werkruimte Stijl via de volgende stappen:

 1. Selecteeer een ander thema.

 2. Kies uw originele thema.

 3. Selecteer Opslaan.

Zichtbaarheid van site

Een Power Pages-website in de privémodus werkt niet wanneer u Microsoft Entra-verificatie uitschakelt. Microsoft Entra-verificatie is standaard ingeschakeld wanneer de website wordt ingericht. Wijzig de status van de sitezichtbaarheid in openbaar voordat u Microsoft Entra-verificatie uitschakelt.

Dynamics 365-sjablonen

Zie Beperkingen voor beperkingen met betrekking tot het bewerken van Dynamics 365-sjablonen met Power Pages-ontwerpstudio.

Visual Studio Code -extensie voor Power Pages

 • Mogelijk ontvangt u een fout bij het bijwerken van de Power Platform Tools voor Visual Studio Code met de foutmelding Cannot install Power Pages generator: spawnSync npm.cmd ENOENT. Installeer node.js en start Visual Studio Code opnieuw om het probleem op te lossen.

 • Er kunnen twee sets van de create-opdrachten van Power Pages in het menu verschijnen en deze werken niet als u zowel de stabiele versie van Power Platform Tools als Power Platform Tools [PREVIEW] hebt geïnstalleerd in Visual Studio Code.

  Verwijder de Power Platform Tools [PREVIEW]-versie om het probleem op te lossen.

Microsoft Power Platform CLI voor Power Pages

Het volgende bekende probleem is alleen van toepassing op PAC CLI versie 1.29.6.

Sorry, the app encountered a non recoverable error and will need to terminate. The exception details have been captured and will be forwarded to the development team, if telemetry has been enabled. Exception Id: <guid>,Exception Type: System.AggregareException The diagnostics logs can be found at: <Pac installation location>\logs\pac-log.txt

U kunt het bestand pac-log.txt openen en controleren op MSALCachePersistenceException om te zien of u met dit probleem te maken hebt

Error: Persistence check failed. Data was written but it could not be read. Possible cause: on Linux, LibSecret is installed but D-Bus isn't running because it cannot be started over SSH. HelpLink Url: Not Provided Stack Trace: at Microsoft.ldentity.Client.Extensions.Msal.Storage.VerifyPersistence0 at bolt.authentication.store.MsalExtensionCache
 • Mogelijk ziet u geen aanmeldingsvenster wanneer u de opdracht pac auth gebruikt om verbinding te maken met uw omgeving

Beperking: dit bekende probleem is alleen van toepassing op PAC CLI versie 1.29.6. Om het probleem op te lossen, keert u terug naar de vorige Power Apps CLI versie 1.28.3. Als u de nieuwste versie 1.29.6 wilt verwijderen, raadpleegt u Power Platform CLI voor Windows verwijderen en installeert u de vorige versie 1.28.3 vanaf hier.

Algemene problemen

 • U ontvangt het volgende foutbericht wanneer u tabelvelden configureert of gebruikt:

  Veldnaam: u hebt het maximum van X toegestane tekens in dit veld overschreden.

  Dit kan gebeuren als het veld waarnaar wordt verwezen voor de tabel de in de fout vermelde limiet voor tekens overschrijdt. Om deze limiet te verhogen, gaat u naar de werkruimte Gegevens, selecteert u de tabel, selecteert u het veld en kiest u Kolom bewerken. Geef een hogere waarde op in het veld Maximaal aantal tekens bij de geavanceerde opties. Toegestane waarden: 1 tot en met 1048576.

  Velden waar de limiet mogelijk moet worden verhoogd:

  Table Weergavenaam veld
  Basisformulier Instellingen (adx_settings)
  List Weergave (adx_views)
  Metagegevens van basisformulier Subrasterinstelling (adx_subgrid_settings)
  Webpagina Kopiëren (adx_copy)
 • De optie Gewijzigd op voor de app is mogelijk onjuist omdat dit vooraf ingestelde apps zijn die eerder kunnen zijn ingericht.

 • Wanneer u samen met de startportal een omgeving maakt, wordt de eigenaar van de site niet correct weergegeven. Als eigenaar wordt Systeem weergegeven.

 • Als u de URL van een onlangs verwijderde site opnieuw gebruikt om een nieuwe site te maken, kan het enige tijd duren voordat de runtime is ingesteld. Dit komt doordat het opschonen van eerdere bronnen nog steeds aan de gang is en het 30 minuten tot 1 uur kan duren voordat de nieuwe site is ingesteld op Azure. De site is gedurende deze periode ook niet beschikbaar voor bewerking en kan fouten vertonen wanneer deze in de studio wordt gestart om te worden bewerkt.

 • Bij het omschakelen van een omgeving in Power Apps worden de sites binnen een omgeving mogelijk niet onmiddellijk weergegeven in de lijst Apps of Recente apps. Dit gebeurt met name in omgevingen die in een andere regio zijn gemaakt dan hun tenant. De tijdelijke oplossing is om browservernieuwing te gebruiken of enige tijd te wachten tot de site wordt weergegeven in de lijst met apps. U kunt alle sites in een omgeving bekijken via de Power Pages-startpagina.

 • Als u het deelvenster met portalinstellingen tijdens het resetten van de site vanuit de Power Pages-hub in het Power Platform-beheercentrum geopend houdt op de Power Apps-startpagina, ziet een gebruiker het foutbericht "Er is iets misgegaan" in het deelvenster met portalinstellingen, omdat de site niet meer beschikbaar is.

 • In bepaalde gevallen, wanneer u een nieuwe site maakt, worden de stijlen niet correct op de site toegepast en wordt de website zonder de stijlen weergegeven wanneer deze wordt geopend via Bladeren door de website. Dit gedrag komt zelden voor en stijlen kunnen worden hersteld door de site opnieuw op te via de Power Pages-hub in het Power Platform-beheercentrum.

 • Bij het configureren van een basisformulier met de Portalbeheer-app wordt het onjuiste modelgestuurde formulier weergegeven wanneer het als basisformulier op een pagina wordt weergegeven. Dit kan gebeuren wanneer de naam van een modelgestuurd formulier wordt gedupliceerd in verschillende formuliertypen (Hoofd, Kaart en QuickViewform). Er verschijnt slechts één formuliernaam bij het configureren of maken van een basisformulier voor de portal. U kunt dit probleem oplossen door de naam van het modelgestuurde formulier te wijzigen of hiervan een kopie te maken (met een unieke naam) voor gebruik bij het configureren van het basisformulier. Bij het maken van een formulier in Werkruimte Gegevens, krijgt u alleen het formulier Hoofd gepresenteerd.

 • Power Pages-sites gebruiken standaard de Azure Active Directory Graph API voor de Azure-appregistratie van de portal. Deze is momenteel afgeschaft. Voor Power Pages wordt de Microsoft Graph API in een toekomstige update gebruikt, waardoor er geen interventie van de beheerder is vereist. Als de bestaande Azure Active Directory Graph API-machtiging handmatig wordt vervangen met de Microsoft Graph API, wordt de Azure Active Directory Graph API hersteld wanneer u SharePoint-integratie in- of uitschakelt vanuit de Power Pages-hub in het Power Platform-beheercentrum.

  Azure AD Graph API-configuratie.

 • Bij het configureren van de instelling Openen in nieuw venster in de webkoppelingProfiel, wordt de profielpagina niet in een nieuw venster geopend. Om dit probleem op te lossen, werkt u de Koptekst-websjabloon bij door de Liquid-code in de sectie {% if profile_nav %} bij te werken.

  Regel met code weergeven die moet worden bijgewerkt in de koptekstwebsjabloon.

  Opmerking

  Maak een back-up van de Koptekst-websjabloon voordat u deze stappen uitvoert.

  Vervang deze coderegel:

  <a aria-label="{{ link.name | escape }}" href="{{ link.url | escape }}" title="{{ link.name | escape }}">{{ link.name | escape }}</a>
  

  met deze regel:

  <a aria-label="{{ link.name | escape }}" {% if link.Open_In_New_Window %} target="_blank" {% endif %} href="{{ link.url | escape }}" title="{{ link.name | escape }}">{{ link.name | escape }}</a>
  
 • Als u direct na het maken van een site een cloudstroom toevoegt, mislukt dit. Om dit te voorkomen, wacht u ongeveer 30 minuten tot 1 uur nadat u uw site hebt gemaakt voordat u een cloudstroom toevoegt.

Problemen met Power Pages-ontwerpstudio

Codeonderdelen in ontwerpstudio

Het canvas van de Power Pages-ontwerpstudio geeft mogelijk sommige codeonderdelen van derden niet weer. De uitvoering van niet-vertrouwde scripts in codeonderdelen van derden, het kopiëren van pagina's, websjablonen en inhoudsfragmenten worden geblokkeerd omdat hiermee mogelijk toegang wordt verkregen tot gevoelige gebruikersgegevens wanneer ze worden weergegeven in Power Pages-ontwerpstudio.

Afbeeldingen worden niet weergegeven in Power Pages-ontwerpstudio

Als cookies van derden zijn uitgeschakeld in uw browser, worden afbeeldingen niet weergegeven in Power Pages-ontwerpstudio. Al u dit bekende probleem wilt oplossen, moet u cookies in uw browser inschakelen.

Ga als volgt te werk om cookies in te schakelen als uw browser deze blokkeert:

 1. Selecteer in het Microsoft Edge-venster Meer (...) > Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven.

 2. Scrol omlaag naar Cookies en selecteer Cookies niet blokkeren

Opmerking

Als u niet alle cookies van derden wilt inschakelen, kunt u ook uw browserinstellingen aanpassen om in plaats daarvan alleen voor [*.]powerpages.microsoft.com cookies toe te staan.

Besturingselement (RTF)-editor in Power Pages

Alleen de bestandsindelingen .PNG, .JPG of .GIF worden ondersteund voor slepen en neerzetten.