Overzicht van licenties voor Microsoft Power Platform

De onderwerpen in deze sectie bieden gedetailleerde informatie over licenties voor Power Apps en Power Automate.

Voor informatie over:

Abonnmenten voor Power Apps en Power Automate Standalone

Abonnementen voor Power Apps en Microsoft Flow Standalone bieden gebruikers de mogelijkheid om apps te maken en uit te voeren in gegevensbronnen die verder gaan dan Microsoft 365, zoals Salesforce, on-premises en aangepaste gegevensbronnen. Deze abonnementen omvatten ook toegang tot Dataverse om gegevens op te slaan en te beheren. Meer informatie: Wat is Dataverse?

Meer informatie over de prijzen en mogelijkheden van standalone-abonnementen, is te vinden in de Licentiehandleiding voor Microsoft Power Apps en Power Automate

Power Apps/Power Automate voor Microsoft 365

Power Apps/Power Automate-mogelijkheden voor Microsoft 365 stellen gebruikers in staat om de Office-ervaring uit te breiden en aan te passen met Power Apps en Power Automate. Gebruikers kunnen toepassingen en stromen maken op basis van Microsoft 365-gegevens. Deze productiviteitsapps kunnen ook gegevens buiten Microsoft 365 gebruiken, door verbinding te maken met algemene services zoals Box.com, Facebook en nog veel meer door middel van standaardconnectors.

Hier is een kort overzicht van de mogelijkheden die deel uitmaken van het abonnement voor Power Apps voor Microsoft 365. Meer informatie over welke Microsoft 365-abonnementen deze mogelijkheden bevatten zijn te vinden in de licentiehandleiding voor Microsoft Power Apps en Power Automate

Functies Power Apps voor Microsoft 365
Apps maken, uitvoeren en delen Ja
Canvas-apps uitvoeren in de context van Microsoft 365 Ja
Verbinding maken met Microsoft 365-gegevens Ja
Verbinding maken met cloudservices via standaardconnectors Ja
Apps uitvoeren in een browser of Power Apps Mobile voor iOS en Android Ja
Canvas-apps offline uitvoeren Ja
Ondersteuning voor gegevensbeleid dat is opgesteld door de Microsoft 365-beheerder Ja
Toegang tot lokale gegevens of gebruik van premium of aangepaste connectors -
Toegang tot Microsoft Dataverse Ja (Zie de volgende sectie voor details)

Dataverse-mogelijkheden met Microsoft 365-licenties

Naarmate Dataverse verder groeit, maken meer Microsoft-applicaties zoals Microsoft Project gebruik van Dataverse. Om deze Microsoft-toepassingen in te schakelen, is beperkte Dataverse-functionaliteit toegevoegd aan bepaalde Microsoft 365-licenties. Dit wordt bereikt door een nieuw serviceplan met de naam "Dataverse" toe te voegen aan de Microsoft 365-licenties. Als u het nieuwe serviceplan wilt bekijken in het Microsoft 365-beheercentrum, selecteert u een gebruiker, selecteert u het tabblad Licenties en apps en bladert u vervolgens naar beneden en vouwt u de sectie Apps uit.

Dataverse-licentie.

Beschikbare mogelijkheden

Dataverse-functionaliteit vereist door andere Microsoft 365-toepassingen worden als het "Dataverse"-serviceplan weergegeven in de sectie Apps van het Microsoft 365-beheercentrum.

Met dit nieuwe serviceplan kunnen bepaalde Microsoft 365-toepassingen profiteren van Dataverse als platform voor het opslaan van toepassingsgegevens en de onderliggende laag met bedrijfslogica gebruiken als onderdeel van het uitbreiden van toepassingsmogelijkheden. Deze extensie helpt deze toepassingen ook gebruik te maken van Dataverse-exemplaren binnen de standaardomgeving. Als u echter een Dataverse-exemplaar moet maken binnen productie- of sandbox-omgevingen (anders dan de standaardomgeving), moet u nog steeds een premium Power Apps- of Power Automate-licentie hebben.

Deze beperkte mogelijkheden van Dataverse zijn alleen beschikbaar via bepaalde Microsoft 365-licenties en kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van aangepaste apps of Power Automate-stromen, of het uitvoeren van Power Virtual Agent-bots of het gebruiken van andere gegevens die niet tot de Microsoft 365-toepassingen behoren die gebruikmaken van deze mogelijkheden.

Deze beperkte mogelijkheden zijn niet de gebruikelijke set die bij elke Office-toepassing wordt geleverd. Ze kunnen verschillen op basis van de Microsoft 365-toepassingen die deze mogelijkheden gebruiken. Voor de volledige lijst met verschillende beperkte mogelijkheden, moeten klanten de servicebeschrijving van deze Microsoft 365-toepassingen raadplegen die deze Dataverse-abonnementen bevatten. Deze beperkte mogelijkheden van Dataverse verlenen de gelicentieerde gebruiker niet het recht om zelfstandig Power Apps of Power Automate of andere Microsoft Power Platform-toepassingen uit te voeren die gebruikmaken van Dataverse.

Bekijk de beschrijving van Microsoft Project Service voor meer informatie over het beperkte gebruik van Dataverse dat wordt meegeleverd met Project.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de geselecteerde Office-toepassingen waarbij Dataverse-abonnementen zijn inbegrepen?

Voorlopig is het Dataverse-serviceplan alleen inbegrepen voor Project. Deze lijst zal groeien naarmate meer Office-toepassingen profiteren van Dataverse en Microsoft Power Platform.

Betekent deze toevoeging van Dataverse in Microsoft 365 dat klanten geen Power Apps-licentie nodig hebben om Dataverse te gebruiken?

Nee, de mogelijkheden van Dataverse die zijn inbegrepen bij bepaalde Microsoft 365-licenties staan klanten niet toe om aangepaste apps te maken met Power Apps of om de premium-connectors met Power Automate te gebruiken. De mogelijkheden die bij deze licentie zijn inbegrepen, geven Microsoft 365-toepassingen het recht om Dataverse te gebruiken met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden van de Microsoft 365-basistoepassing waarin Dataverse is opgenomen.

Als klanten Dataverse niet kunnen gebruiken, waarom wordt dit dan getoond in het Microsoft 365-beheercentrum tijdens de licentietoewijzingservaring?

Het serviceplan voor Dataverse wordt weergegeven om het zichtbaar te maken voor klanten dat Dataverse wordt gebruikt voor het opslaan en beheren van klantgegevens met betrekking tot de Microsoft 365-toepassing die gebruikmaakt van Dataverse. Bovendien is dit aan alle klanten meegedeeld, zodat klanten zich op deze wijziging kunnen voorbereiden en eventuele interne training of gebruikersdocumentatie kunnen bijwerken.

Wat zal de impact zijn als het serviceplan voor Dataverse wordt uitgeschakeld (niet geselecteerd)?

Dataverse-functionaliteit verschijnt als het Common Data Service-abonnement in de sectie Apps van het Microsoft 365-beheercentrum. Als u het serviceplan uitschakelt, worden de Microsoft 365-functies worden uitgeschakeld voor de gebruikers van een dergelijke licentie. Als deze mogelijkheid bijvoorbeeld is uitgeschakeld, wordt geen enkele Office-toepassing die gegevens uitleest vanuit Dataverse geladen voor de gebruiker.

Wanneer kunnen gebruikers met Office-licentie worden bekeken in Dataverse?

Gebruikers die een Microsoft Power Platform- of Dynamics 365-licentie hebben, worden altijd gesynchroniseerd in de omgevingen met een Dataverse-database. Voor Office-licenties waarbij Dataverse-serviceplannen zijn inbegrepen, worden gebruikers echter niet automatisch gesynchroniseerd in Dataverse totdat de Office-toepassing wordt geopend door de gebruiker. Nadat dit is gebeurd, kan de gebruiker toegang krijgen tot Dataverse-tabellen en -rijen op basis van de extra beveiligingsrollen en -bevoegdheden die de beheerder aan deze gebruiker heeft toegewezen. Dergelijke gebruikers, die alleen de Office-licentie hebben, krijgen niet automatisch andere beveiligingsrollen of -bevoegdheden toegewezen dan de bevoegdheid voor de rol Maker in de standaardomgeving. Als best practice op het gebied van beveiliging moet de beheerder ervoor zorgen dat beveiligingsrollen en -bevoegdheden worden toegewezen op basis van alleen functionele rollen en behoeften, en niet automatisch worden toegewezen op basis van de gebruiker die wordt gesynchroniseerd of die aanwezig is in Dataverse.

Bekende problemen

  • Als u een bestaande klant bent en een gebruiker met deze licentie die rechtstreeks naar Dataverse gaat, krijgt u mogelijk een foutmelding die aangeeft: 'U bent geen lid van de organisatie.' We zullen dit probleem in de komende weken aanpakken.
  • We synchroniseren momenteel een aantal van deze voor Microsoft Dataverse gelicentieerde gebruikers naar alle omgevingen met een Dataverse-database. We pakken dit nu aan. Momenteel kunnen deze gebruikers Power Apps voor Microsoft 365 niet openen met deze licentie.

Developer-abonnement

Als u vaardigheden wilt opbouwen en meer wilt leren over Power Apps, Power Automate en Dataverse, is het Power Apps Developer-abonnement het juiste abonnement voor u. Het Power Apps Developer-abonnement biedt u een gratis ontwikkelomgeving voor individueel gebruik om te leren werken met alle functies van Microsoft Power Apps. Meer informatie: Power Apps Developer-abonnement.

Power Apps en Power Automate voor Dynamics 365

Power Apps is het platform voor het aanpassen en uitbreiden van toepassingen in Dynamics 365, zoals Dynamics 365 Sales en Customer Service, in de context van de gebruiksrechten.

Dynamics 365-toepassingen kunnen worden aangepast met behulp van de mogelijkheden van Power Apps en Power Automate.

Meer informatie: Licentiehandleiding voor Dynamics 365.

Zie ook

Preview: abonnement met betalen naar gebruik