Delen via


Wat is Microsoft Dataverse?

Met Dataverse kunt u veilig gegevens opslaan en beheren die door zakelijke toepassingen worden gebruikt. Gegevens in Dataverse worden opgeslagen in een set tabellen. Een tabel is een set van rijen (voorheen records genoemd) en kolommen (voorheen velden/kenmerken genoemd). Elke kolom in de tabel is ontworpen om een bepaald type gegevens op te slaan, bijvoorbeeld naam, leeftijd, salaris enzovoort. Dataverse bevat een basisset met standaardtabellen voor de gebruikelijke scenario's, maar u kunt ook aangepaste tabellen maken die specifiek voor uw organisatie zijn en deze vullen met gegevens met behulp van Power Query. Makers van apps kunnen vervolgens Power Apps gebruiken om uitgebreide toepassingen te bouwen die gebruikmaken van deze gegevens.

Diagram met een overzicht van Microsoft Power Platform.

Voor informatie over het kopen van een abonnement om Dataverse te gebruiken, gaat u naar Prijsinformatie.

Waarom Dataverse gebruiken?

Standaardtabellen en aangepaste tabellen binnen Dataverse bieden een veilige opslagoptie voor uw gegevens in de cloud. Met tabellen kunt u een definitie van de gegevens van uw organisatie maken die is gericht op uw zakelijke activiteiten en die u binnen apps kunt gebruiken. Als u twijfelt over het gebruik van tabellen, kijk dan eens naar de volgende voordelen:

 • Eenvoudig te beheren – zowel de metagegevens als de gegevens die worden opgeslagen in de cloud. U hoeft u geen zorgen te maken over de details of hoe de gegevens worden opgeslagen.
 • Eenvoudig te beveiligen – gegevens worden veilig opgeslagen, zodat gebruikers ze alleen kunnen bekijken als u ze toegang verleent. Met op rollen gebaseerde beveiliging kunt u de toegang tot tabellen voor verschillende gebruikers binnen uw organisatie beheren.
 • Toegang tot uw Dynamics 365-gegevens – gegevens in uw Dynamics 365-toepassingen worden ook opgeslagen in Dataverse, zodat u snel apps kunt bouwen die gebruikmaken van uw Dynamics 365-gegevens en uw apps kunt uitbreiden met Power Apps.
 • Uitgebreide metagegevens – gegevenstypen en relaties worden rechtstreeks in Power Apps gebruikt.
 • Logica en validatie – definieer berekende kolommen, bedrijfsregels, werkstromen en bedrijfsprocesstromen om de kwaliteit van gegevens te waarborgen en bedrijfsprocessen te bevorderen.
 • Hulpprogramma's voor productiviteit – tabellen zijn beschikbaar binnen de invoegtoepassingen voor Microsoft Excel om de productiviteit te vergroten en ervoor te zorgen dat uw gegevens toegankelijk zijn.

Meer informatie: Waarom kiest u Dataverse?

Terminologie-updates

In reactie op feedback van klanten en gegevens van gebruikersonderzoek, werken we met ingang van november 2020 de terminologie in Dataverse in een aantal gevallen bij om intuïtiever te zijn en het gebruik ervan productiever te maken. De terminologie-updates worden hieronder vermeld en we zijn bezig deze verder te implementeren in Microsoft Power Platform.

Verouderde term Huidige term
Entiteit, entiteiten Tabel, tabellen
Veld, velden
Kenmerk, kenmerken
Kolom, kolommen
Record, records Rij, rijen
Optieset, optiesets met meervoudige selectie
Keuzelijst, keuzelijsten
Keuze, keuzen
Twee opties Ja/nee

Notitie

Deze terminologie-updates zijn niet van toepassing op API's of berichten in de Dataverse-webservices. Bijvoorbeeld de namen van de berichten CreateEntityRequest en CreateAttributeRequest zullen niet veranderen.

Dynamics 365 en Dataverse

Dynamics 365-toepassingen—zoals Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service of Dynamics 365 Talent—maken ook gebruik van Dataverse om de gegevens die ze gebruiken op te slaan en te beveiligen. Zo kunt u met Power Apps en Dataverse direct apps bouwen op basis van uw zakelijke kerngegevens die al worden gebruikt in Dynamics 365 en hoeft u geen integratie uit te voeren.

 • Bouw apps op basis van uw Dynamics 365-gegevens – Bouw snel apps op basis van uw bedrijfsgegevens binnen Power Apps of door het uitbreidbare platform te gebruiken waarmee professionele ontwikkelaars programmatisch kunnen communiceren met gegevens en metagegevens, bedrijfslogica kunnen toepassen, aangepaste connectors kunnen maken en kunnen integreren met externe gegevens.

 • Herbruikbare bedrijfslogica en regels beheren – Bedrijfsregels en logica die al zijn gedefinieerd in uw Dataverse-tabellen, worden toegepast op apps die zijn gemaakt met Power Apps om gegevensconsistentie te garanderen, ongeacht hoe uw gebruikers toegang krijgen tot de gegevens of welke app zij gebruiken.

 • Herbruikbare vaardigheden in Dynamics 365 en Power Apps – Gebruikers die vaardigheden beschikken in Power Apps of Dynamics 365 kunnen nu profiteren van die vaardigheden op het Dataverse-platform. Het maken van tabellen, formulieren en grafieken zijn nu algemene taken die u in uw toepassingen uitvoert.

  Notitie

  Apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten vereisen momenteel de configuratie van de Data Integrator om uw bedrijfsgegevens vanuit Finance en Operations-apps beschikbaar te maken in Dataverse.

Gegevens integreren in Dataverse

Het bouwen van een app omvat normaal gesproken gegevens vanuit meerdere bronnen. Hoewel dit soms op toepassingsniveau kan worden gedaan, zijn er ook gevallen waarbij u door deze gegevens in een algemeen archief te integreren eenvoudiger apps kunt bouwen. U hoeft dan maar één set met logica te onderhouden en te bewerken. Met Dataverse kunnen gegevens uit meerdere bronnen worden geïntegreerd in één archief, dat dan in Power Apps, Power Automate, Power BI en Microsoft Copilot Studio kan worden gebruikt met de gegevens die al beschikbaar zijn via de Dynamics 365-toepassingen.

 • Geplande integratie met andere systemen – gegevens die in een andere toepassing worden bewaard, kunnen regelmatig worden gesynchroniseerd met Dataverse, zodat u gegevens uit andere toepassingen in Power Apps kunt benutten.
 • Gegevens transformeren en importeren met behulp van Power Query: het transformeren van gegevens bij het importeren in Dataverse kan vanuit veel onlinegegevensbronnen worden gedaan via Power Query. Dit is een algemeen hulpprogramma dat wordt gebruikt in Excel en Power BI.
 • Eenmalige import gegevens – eenvoudige import en export van Excel- en CSV-bestanden kan worden gebruikt voor een eenmalige of incidentele import van gegevens in Dataverse.

Ga naar Gegevens aan een tabel toevoegen in Dataverse met behulp van Power Query voor meer informatie over het integreren van gegevens in Dataverse.

Interacties met tabellen

Als u een app ontwikkelt, kunt u standaardtabellen en/of aangepaste tabellen gebruiken. Dataverse werkt met standaardtabellen. Deze zijn ontworpen conform de best practices om de meest algemene concepten en scenario's binnen een organisatie te ondervangen.

Zie Entiteitsverwijzing voor een volledige lijst met tabellen.

U kunt de functionaliteit van de standaardtabellen uitbreiden door een of meer aangepaste tabellen te maken voor het opslaan van informatie die uniek is voor uw organisatie. Meer informatie: Een aangepaste tabel maken

Logica en validatie

Tabellen in Dataverse kunnen gebruikmaken van uitgebreide serverlogica en -validatie om gegevenskwaliteit te waarborgen en herhalende code te beperken in elke app waarin gegevens in een tabel worden gemaakt en gebruikt.

 • Bedrijfsregels: valideren gegevens in meerdere kolommen en tabellen, en bieden waarschuwings- en foutberichten, ongeacht de app die wordt gebruikt voor het maken van de gegevens. Meer informatie: Een bedrijfsregel maken.

 • Bedrijfsprocesstromen bieden gebruikers begeleiding bij het consistent invoeren van gegevens en het steeds weer volgen van dezelfde stappen. Bedrijfsprocesstromen worden momenteel alleen ondersteund voor modelgestuurde apps. Meer informatie: Overzicht van bedrijfsprocesstromen

 • Via werkstromen kunt u bedrijfsprocessen automatiseren zonder gebruikersinteractie. Meer informatie: Overzicht van werkstromen

 • Bedrijfslogica met code biedt ondersteuning voor geavanceerde scenario's van ontwikkelaars bij het rechtstreeks uitbreiden van de toepassing via code. Meer informatie: Bedrijfslogica toepassen met code

Beveiliging

Dataverse heeft een uitgebreid beveiligingsmodel dat gegevensintegriteit en privacy van gebruikers beschermt en tegelijkertijd een efficiënte gegevenstoegang en samenwerking ondersteunt. U kunt Business Units, op rollen gebaseerde beveiliging, op rijen gebaseerde beveiliging en op kolommen gebaseerde beveiliging combineren om de algehele toegang tot gegevens te definiëren die gebruikers in een Power Platform-omgeving hebben. Meer informatie: Beveiliging in Dataverse in de Power Platform-beheerhandleiding

Mogelijkheden voor ontwikkelaars

Naast de functies die beschikbaar zijn via de Power Apps-portal, bevat Dataverse ook functies voor ontwikkelaars om programmatisch toegang te krijgen tot metagegevens en gegevens voor het maken van tabellen en zakelijke logica, evenals interactie met gegevens. Meer informatie: Dataverse Ontwikkelaaroverzicht

Volgende stappen

Aan de slag gaan met Dataverse:

Zie ook

Dataverse for Teams

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).