Gepagineerde rapporten maken

Gevorderd
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Met gepagineerde rapporten kunnen rapportontwikkelaars Power BI-artefacten maken met strikt beheerde weergavevereisten. Gepagineerde rapporten zijn ideaal voor het maken van verkoopfacturen, ontvangstbewijzen, inkooporders en gegevens in tabelvorm. In deze module leert u hoe u rapporten maakt, parameters toevoegt en hoe u met tabellen en grafieken in gepagineerde rapporten kunt werken.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Gegevens ophalen.
  • Een gepagineerd rapport maken.
  • Werken met grafieken en tabellen in het rapport.
  • Het rapport publiceren.

Vereisten

Gepagineerde Power BI-rapporten zijn een functie van Power BI Premium