De functie- en identiteitstypen van Microsoft Entra-id beschrijven

Beginner
Business User
Student
Azure
Microsoft Entra ID
Microsoft Entra

Microsoft Entra ID is de cloudoplossing voor identiteits- en toegangsbeheer van Microsoft die personen verbindt met hun apps, apparaten en gegevens. Meer informatie over de functies en identiteitstypen die worden ondersteund door Microsoft Entra ID.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Beschrijf de functie van Microsoft Entra-id.
  • Beschrijf de typen identiteiten die door Microsoft Entra ID worden ondersteund.

Vereisten

  • Algemene kennis van netwerk- en Cloud-computing-concepten.
  • Algemene IT-kennis of algemene ervaring met werken in een IT-omgeving.
  • Algemene kennis van Microsoft Azure en Microsoft 365.