Meer informatie over hybride computing

Voltooid

Hybride computing verbindt on-premises systemen met een of meer openbare cloudsystemen. Het biedt één toepassingservaring, samen met eenvoudige implementatie, governance en beheer. Hybride computing biedt u de mogelijkheid om huidige on-premises investeringen te gebruiken. Deze omgeving plaatst gegevens dicht bij rekensystemen voor de beste prestaties. Met hybride computing krijgt u uniforme beveiliging, een uniforme facturering, beheer, gegevensverzameling en rapportagesysteem.

Overwegingen voor effectieve hybride computing

Hoewel hybride computing veel voordelen biedt, zijn er overwegingen voor het combineren van meerdere computeromgevingen.

Implementatie

Hybride computing werkt het beste met een declaratieve, stateful implementatiemethode. Met een manifest dat de vereiste status van uw hybride omgeving beschrijft, kunt u de status van het systeem controleren in broncodebeheer. Deze architectuur biedt u een geoptimaliseerde DevOps-cyclus, samen met momentopnamen van de configuratie van een bepaald tijdstip.

Beheer

Governance is het proces van het bewaken en beheren van informatietechnologie om de levering van waarde aan belanghebbenden in een organisatie te garanderen. De eerste stap in governance van een hybride systeem zorgt voor een consistente, bijgewerkte implementatiestatus. Updates worden op een geteste, geautomatiseerde manier toegepast via standaard DevOps-procedures. Een andere belangrijke factor in het beheer van een hybride computingsysteem is het waarborgen van beveiliging en naleving. Hybride computingsystemen hebben pro-actieve bewaking, rapportage en een proces nodig voor het oplossen van problemen. Er zijn ook regelgevingsstatuuten vereist voor overheid en industrie. Voor dit beveiligings- en nalevingsniveau zijn zones vereist voor de opslagverwerking van gevoelige gegevens. Hybride computingsystemen hebben ook een consistent en samenhangend controlemechanisme nodig om naleving te garanderen.

Beheer

Beheer voor een hybride computingomgeving moet zo consistent en uitgebreid mogelijk zijn met behulp van zowel script- als verkennende hulpprogramma's (grafische interface). Deze hulpprogramma's moeten op alle onderdelen in het systeem werken en de DevOps-cyclus volledig dekken. Hybride computingsystemen zijn mogelijk niet altijd verbonden. Het beheer en beheer van het systeem moeten zowel directe (verbonden) als indirecte (periodiek verbonden) aspecten toestaan, zonder dat dit van invloed is op de werking van de hulpprogramma's.

Microsoft Azure Arc en hybride computingsystemen

Microsoft biedt verschillende omgevingen voor het werken met hybride computingomgevingen, zoals:

Microsoft Azure Arc voldoet aan de vereisten voor een hybride computingomgeving. Het biedt hulpprogramma's voor implementatie, bewaking en beheer van uw infrastructuur. Microsoft Azure Arc biedt u ook implementatieopties voor Microsoft Windows-, Linux- en Kubernetes-clusters. Met Microsoft Azure Arc kunt u on-premises en multicloudservices combineren.

Servers met Azure Arc

Servers met Azure Arc breiden ondersteuning uit voor serverbronnen die buiten Azure worden uitgevoerd. U kunt een Windows- of Linux-server registreren die wordt uitgevoerd in een on-premises datacenter met Azure Arc en veel van de mogelijkheden voor resourcebeheer gebruiken die beschikbaar zijn in Azure. U kunt een Windows- of Linux-server gebruiken die wordt gehost door een andere cloudprovider voor uw implementatie.

Kubernetes met Azure Arc

Organisaties die Azure Arc gebruiken, kunnen Kubernetes-clusters overal verbinden met Azure. U kunt clusters op een consistente manier beheren. Met Kubernetes met Azure Arc kunt u de clusterconfiguratie en workloads op schaal beheren met behulp van Git-opslagplaatsen voor de clusters. Hiermee kunnen organisaties ook beheermogelijkheden in Azure gebruiken voor clusterbeheerbehoeften, zoals inventaris, bewaking, beleidsnaleving, beveiliging, gebruikerstoegang en meer.

SQL Server op servers met Azure Arc

SQL Server op Servers met Azure Arc breidt Azure-services uit naar bestaande SQL Server-exemplaren die buiten Azure worden gehost in het datacenter van de klant, aan de rand of in een omgeving met meerdere clouds.

Gegevensservices met Azure Arc

Met Gegevensservices met Azure Arc kunt u Azure-gegevensservices uitvoeren, zoals Sql Managed Instance met Azure Arc. U kunt deze systemen on-premises, aan de rand, in Azure en in andere openbare clouds uitvoeren. Met Kubernetes kunt u de infrastructuur van uw keuze gebruiken. U krijgt een altijd actuele, elastisch geschaalde, zelfinrichtingsimplementatie. U krijgt ook een geïntegreerd opdrachtregel- en grafisch beheer- en bewakingssysteem. Gegevensservices met Azure Arc hebben zowel directe als indirecte verbonden modi. Gegevensservices met Azure Arc bieden ook uitgebreide bewaking van beveiliging en naleving.