Analyses uitvoeren in Power BI 

Gevorderd
Gegevensanalist
Power BI
Microsoft Power Platform

U leert hoe u Power BI gebruikt om functies voor gegevensanalyse uit te voeren, uitbijters in uw gegevens identificeert, gegevens groepeert en gegevens voor analyse in een bin plaatst. U leert ook hoe u tijdreeksanalyse uitvoert. Als laatste gaat u aan de slag met geavanceerde analysefuncties van Power BI, zoals Snelle inzichten, AI-inzichten en de functie Analyseren.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • De statistische samenvatting verkennen.
  • Uitbijters identificeren met Power BI-visuals.
  • Gegevens groeperen en binning toepassen op gegevens voor analyse.
  • Clustertechnieken toepassen.
  • Een tijdreeksanalyse uitvoeren.
  • De functie Analyseren gebruiken.
  • Aangepaste visuals voor geavanceerde analyse gebruiken.
  • Snelle inzichten controleren.
  • AI-inzichten toepassen.

Vereisten

Geen