Analyses uitvoeren in Power BI

Gevorderd
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

U leert hoe u Power BI gebruikt om analytische functies voor gegevens uit te voeren, hoe u uitbijters in uw gegevens kunt identificeren, hoe u gegevens kunt groeperen en hoe u gegevens kunt opsluizen voor analyse. U leert ook hoe u een tijdreeksanalyse uitvoert. Ten slotte werkt u met geavanceerde analysefuncties van Power BI, zoals Snelle inzichten, AI-inzichten en de functie Analyseren.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • De statistische samenvatting verkennen.
  • Uitbijters identificeren met Power BI-visuals.
  • Gegevens groeperen en binning toepassen op gegevens voor analyse.
  • Clustertechnieken toepassen.
  • Een tijdreeksanalyse uitvoeren.
  • De functie Analyseren gebruiken.
  • Aangepaste visuals voor geavanceerde analyse gebruiken.
  • Snelle inzichten controleren.
  • AI-inzichten toepassen.

Vereisten

Geen