Governance bieden in een Power BI-omgeving

Gevorderd
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI-governance is een set regels, voorschriften en beleidsregels waarmee de effectieve, gecontroleerde en waardevolle werking van een BI-omgeving wordt gedefinieerd en gegarandeerd. In deze module leert u de fundamentele onderdelen en procedures die nodig zijn om een Power BI-tenant te beheren.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • De belangrijkste onderdelen van een effectief BI-governancemodel definiĆ«ren
  • De belangrijkste elementen beschrijven die zijn gekoppeld aan gegevensbeheer
  • Elementen van een BI-governancestrategie configureren, implementeren en beheren
  • Instellingen voor BI Help en ondersteuning instellen

Vereisten

Bekendheid met Power BI en governance-procedures in een BI-omgeving.