MySQL-database beveiligen en Key Vault met behulp van een privé-eindpunt

Geavanceerd
Beheerder
Ontwikkelaar
Azure
GitHub
Spring Apps

U hebt nu een Azure Spring Apps-toepassing geïmplementeerd in een virtueel netwerk. In deze module implementeert u een configuratie waarin alleen verbindingen die afkomstig zijn van uw virtuele netwerk worden geaccepteerd.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Vergrendel het Azure Database for MySQL exemplaar van één server met behulp van een privé-eindpunt.
  • Vergrendel het Key Vault exemplaar met behulp van een privé-eindpunt.
  • Test uw installatie.

Vereisten

  • Een Azure-abonnement.
  • Lokale installaties van Java JDK (1.8 of hoger), Visual Studio Code en de Azure CLI (2.12 of hoger).
  • Bekendheid op tussenliggend niveau met en lokale installaties van de volgende hulpprogramma's: Git, Java JDK 8 of hoger en een Java IDE of teksteditor.
  • Eenvoudige Git-opdrachten, waaronder klonen, het doorvoeren van bestanden en het pushen van wijzigingen in GitHub.
  • Pull-aanvragen in GitHub, waaronder het maken, beoordelen en samenvoegen van pull-aanvragen.
  • Eenvoudige GitHub Actions werkstromen, waaronder triggers en geheimen voor het maken van verbinding met uw Azure-omgeving.