PublicIPCountLimitExceededByVMScaleSet-fout bij het maken van een virtuele-machineschaalset

Symptomen

Wanneer u een virtuele-machineschaalset maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Fout: Code='PublicIPCountLimitExceededByVMScaleSet' Message='Het aangevraagde aantal publicIPAddresses <> voor de resource-id> van de VM-schaalset <overschrijdt het maximum aantal toegestane publicIPAddresses <> voor het abonnement.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat u het maximum aantal openbare IP-adressen hebt bereikt dat is toegestaan voor uw abonnement. Zie Openbare IP-adreslimieten voor meer informatie.

Oplossing

Als u de limiet of het quotum voor uw abonnement wilt verhogen, gaat u naar de Azure Portal, doet u een ondersteuningsticket voor service- en abonnementslimieten (quota) en stelt u het quotumtype in op Netwerken.

De afbeelding over het indienen van een ondersteuningsticket

Zie Een ondersteuningsticket indienen voor een quotumverhoging voor meer informatie.

Contacteer ons voor hulp

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, maak een ondersteuningsaanvraag of vraag de Azure-communityondersteuning. U kunt ook productfeedback verzenden naar de ondersteuning van de Azure-community.