Dokumentacja dla deweloperów platformy Azure

Znajdź języki i narzędzia potrzebne do programowania na platformie Azure.

Narzędzia programistyczne

Korzystanie z ulubionych narzędzi programistycznych podczas pracy z platformą Azure

Visual Studio

W pełni funkcjonalne środowisko IDE umożliwia kodowanie, debugowanie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie.

Playwright

Niezawodne kompleksowe testowanie nowoczesnych aplikacji internetowych

Azure Toolkit for IntelliJ

Za pomocą zestawu narzędzi Azure Toolkit for IntelliJ można tworzyć, opracowywać, testować i wdrażać aplikacje platformy Azure z poziomu środowiska IDE IntelliJ.

Azure Toolkit for Eclipse

Użyj zestawu narzędzi Azure Toolkit for Eclipse, aby tworzyć, opracowywać, testować i wdrażać aplikacje platformy Azure z poziomu środowiska Eclipse IDE.

Maven

Użyj narzędzia Maven, aby zautomatyzować sposób tworzenia projektów Java i zarządzania nimi. Działa również z innymi językami.

Metodyka DevOps i narzędzia automatyzacji

Automatyzowanie wdrażania kodu i infrastruktury przy użyciu tych narzędzi automatyzacji

Azure DevOps

Za pomocą usługi Azure DevOps zaplanuj pracę, współpracuj nad programowaniem kodu oraz twórz i wdrażaj aplikacje.

Jenkins

Użyj narzędzia Jenkins, aby zautomatyzować ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie (CI/CD) dla projektów oprogramowania.

Interfejs API REST

Użyj interfejsów API REST, aby uzyskać dostęp do zasobów usługi za pośrednictwem operacji HTTP.

Szablony usługi ARM

Szablony usługi Azure Resource Manager umożliwiają definiowanie i konfigurowanie projektu przy użyciu plików JSON.

Terraform

Użyj narzędzia Hashicorp Terraform, aby aprowizować infrastrukturę chmury i zarządzać nią.

Ansible

Użyj rozwiązaniaAnsible, aby zautomatyzować aprowizowanie chmury, zarządzanie konfiguracją i wdrożenia aplikacji.

Chef

Użyj programu Chef, aby przekształcić infrastrukturę maszyn wirtualnych na platformie Azure w kod.