Dokumentacja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure to zestaw poleceń służących do tworzenia zasobów platformy Azure i zarządzania nimi. Interfejs wiersza polecenia platformy Azure jest dostępny w wielu usługach platformy Azure i został zaprojektowany tak, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie pracy z platformą Azure, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji.

Rozszerzenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Omówienie

Odwołanie

Przekaż opinię i uzyskaj pomoc techniczną

Pojęcie