Wykres porównawczy: aplikacja internetowa Bookings a aplikacja Bookings Teams

Aplikacja Bookings w usłudze Teams umożliwia harmonogramom obsługę głównych zadań i zmianę niektórych ustawień. Jednak witryna internetowa Bookings zawiera zaawansowane funkcje i ustawienia, które nie są jeszcze dostępne w aplikacji Teams.

Funkcje aplikacji Teams są dodawane przez cały czas i będziemy nadal aktualizować tę listę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Czy wszystkie funkcje oryginalnej aplikacji internetowej Bookings są dostępne w usłudze Microsoft Teams? w często zadawanych pytaniach .

Funkcja Aplikacja internetowa bookings Aplikacja Bookings Teams
Tworzenie nowych kalendarzy rezerwacji Tak Tak
Dodawanie i usuwanie pracowników z kalendarza rezerwacji Tak Tak
Tworzenie nowych typów terminów Tak Tak
Planowanie rezerwacji online Tak Tak
Edytowanie szczegółów biznesowych Tak Tak
Dodawanie pracowników z uprawnieniami gościa dla osób spoza organizacji Tak Nie
Planowanie rezerwacji w trybie osobiste lub offline Tak Nie
Planowanie rezerwacji grupowych lub rezerwacji dla wielu klientów Tak Nie
Ustawianie logo dla twojej firmy Tak Nie
Ustawianie godzin pracy Tak Nie
Publikowanie strony samoobsługowego planowania Tak Nie
Zarządzanie kontaktami klientów Tak Nie
Ustawianie czasu wolnego dla personelu Tak Nie
Widok zaplanowanej kolejki Nie Tak