Konfigurowanie ochrony zabezpieczeń w Microsoft 365 Business Premium

Diagram z wyróżnioną pozycją Zwiększ ochronę zabezpieczeń.

Po zakończeniu podstawowego procesu konfiguracji dla Microsoft 365 Business Premium (lub platformy Microsoft 365 for Campaigns) następnym krokiem jest skonfigurowanie i skonfigurowanie ochrony zabezpieczeń. Microsoft 365 Business Premium obejmuje funkcje zabezpieczeń, zgodności, tożsamości i zarządzania, które ułatwiają ochronę kont użytkowników, poczty e-mail, plików i urządzeń. Skorzystaj z tych wskazówek, aby wykonać następujące zadania:

  1. Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla organizacji.
  2. Chroń konta administratorów.
  3. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami.
  4. Bezpieczne urządzenia zarządzane i niezarządzane.
  5. Konfigurowanie funkcji ochrony informacji.

Porada

Jeśli jesteś partnerem firmy Microsoft, zobacz Resources for Microsoft partners working with small and medium-sized business (Zasoby dla partnerów firmy Microsoft pracujących z małymi i średnimi firmami ) i pobierz nasz przewodnik dotyczący zabezpieczeń i listę kontrolną.