Konfigurowanie funkcji ochrony informacji

Twoja subskrypcja Microsoft 365 Business Premium obejmuje funkcje ochrony informacji w zakresie zgodności i prywatności. Te możliwości obejmują etykiety poufności, zapobieganie utracie danych (DLP) i szyfrowanie. Możesz użyć funkcji ochrony informacji, aby chronić dane firmy i zapewnić bezpieczeństwo informacji poufnych twoich i klientów.

Skorzystaj z tego artykułu, aby rozpocząć pracę z funkcjami ochrony informacji.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że masz jedną z następujących ról przypisanych Microsoft Entra identyfikatorze:

 • Administrator globalny
 • Administrator zgodności

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do strony role.

Rozpoczynanie pracy przy użyciu Menedżera zgodności

Zrzut ekranu przedstawiający menedżera zgodności w Microsoft 365 Business Premium.

Microsoft 365 Business Premium obejmuje Menedżera zgodności, co może pomóc w rozpoczęciu konfigurowania funkcji zgodności. Takie funkcje obejmują zapobieganie utracie danych, zarządzanie cyklem życia danych i zarządzanie ryzykiem wewnętrznym, aby wymienić tylko kilka. Menedżer zgodności może zaoszczędzić czas, wyróżniając zalecenia, ocenę zgodności i sposoby poprawy oceny.

Oto jak rozpocząć pracę:

 1. Przejdź do i https://compliance.microsoft.com zaloguj się.

 2. W okienku nawigacji wybierz pozycję Menedżer zgodności.

 3. Na karcie Przegląd przejrzyj informacje. Wybierz element lub link, aby wyświetlić więcej informacji lub podjąć działania, takie jak konfigurowanie zasad ochrony przed utratą danych (DLP). Na przykład w sekcji Rozwiązania wpływające na wynik możesz wybrać link w kolumnie Pozostałe akcje .

  Zrzut ekranu przedstawiający rozwiązania wpływające na okienko Wynik.

  Ta akcja spowoduje przejście do karty Akcje poprawy , która jest filtrowana dla wybranego elementu. W tym przykładzie przyjrzymy się zasadom DLP do skonfigurowania.

  Zrzut ekranu przedstawiający zasady DLP do skonfigurowania.

 4. Na karcie Akcje poprawy wybierz element. W naszym przykładzie wybraliśmy pozycję Utwórz niestandardowe zasady DLP lub dane osobowe. Ładuje się strona, która zawiera więcej informacji o zasadach do skonfigurowania.

  Zrzut ekranu przedstawiający informacje o zasadach DLP dla zawartości klienta.

  Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, aby skonfigurować zasady DLP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zgodności w usłudze Microsoft 365 dla firm, zobacz dokumentację usługi Microsoft Purview.

Używanie etykiet poufności

Etykiety poufności są dostępne w Aplikacje Microsoft 365 (takich jak Outlook, Word, Excel i PowerPoint). Przykłady etykiet obejmują:

 • Normalne
 • Personal
 • Prywatny
 • Poufne

Można jednak zdefiniować również inne etykiety dla swojej firmy.

Aby rozpocząć pracę z etykietami poufności, skorzystaj z następujących artykułów:

 1. Dowiedz się więcej o etykietach poufności.

 2. Wprowadzenie do etykiet poufności.

 3. Tworzenie i konfigurowanie etykiet poufności i ich zasad.

 4. Pokazywanie osobom w firmie, jak używać etykiet poufności

Konfigurowanie zasad DLP

Zasady ochrony przed utratą danych (DLP) mają na celu ochronę poufnych informacji poprzez zapobieganie niewłaściwemu udostępnianiu ich innym osobom, które nie powinny ich mieć. Za pomocą zasad DLP można identyfikować, monitorować i automatycznie chronić poufne elementy w Aplikacje Microsoft 365 (takich jak Word, Excel i PowerPoint) oraz w wiadomości e-mail.

Aby rozpocząć pracę z programem DLP, skorzystaj z następujących artykułów:

 1. Dowiedz się więcej o zapobieganiu utracie danych.

 2. Wprowadzenie do domyślnych zasad DLP.

Następne kroki