Dodaj jednocześnie kilku użytkowników do Microsoft 365 — Administracja Pomoc

Każda osoba w twoim zespole potrzebuje konta użytkownika, zanim będzie mogła się zalogować i uzyskać dostęp do usług Microsoft 365, takich jak poczta e-mail i pakiet Office. Jeśli jest wiele takich osób, możesz dodać ich konta jednocześnie z arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub innego pliku zapisanego w formacie CSV. Nie wiesz, jaki jest format CSV?

Uwaga

Jeśli nie korzystasz z nowego centrum administracyjnego usługi Microsoft 365, możesz je włączyć, klikając przełącznik Wypróbuj nowe centrum administracyjne w górnej części strony głównej.

Dodawanie wielu użytkowników w Centrum administracyjne platformy Microsoft 365

 1. Zaloguj się do Microsoft 365 przy użyciu konta służbowego.

 2. W centrum administracyjnym wybierz pozycję Użytkownicy>aktywni użytkownicy.

 3. Wybierz pozycję Dodaj wielu użytkowników.

 4. W panelu Importuj wielu użytkowników możesz opcjonalnie pobrać przykładowy plik CSV wypełniony danymi przykładowymi lub bez nich.

  Arkusz kalkulacyjny musi zawierać dokładnie te same nagłówki kolumn co przykładowy (nazwa użytkownika, imię itd.). Jeśli używasz szablonu, otwórz go w narzędziu do edycji tekstu, takim jak Notatnik, i rozważ pozostawienie wszystkich danych w wierszu 1 samodzielnie i wprowadzanie danych tylko w wierszach 2 i poniżej.

  Arkusz kalkulacyjny musi również zawierać wartości dla nazwy użytkownika (na przykład bob@contoso.com) i nazwę wyświetlaną (taką jak Bob Kelly) dla każdego użytkownika.

User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-6700,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-6700,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-6700,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-6700,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-6700,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States

 1. Wprowadź ścieżkę pliku w polu lub wybierz przycisk Przeglądaj, aby przeglądać w poszukiwaniu lokalizacji pliku CSV, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

  Jeśli występują problemy dotyczące pliku, zostaną one wyświetlone w panelu. Możesz także pobrać plik dziennika.

 2. W oknie dialogowym Ustawianie opcji użytkownika możesz ustawić stan logowania i wybrać licencję produktu, która zostanie przypisana do wszystkich użytkowników.

 3. W oknie dialogowym Wyświetlanie wyników możesz wybrać opcję wysłania wyników do siebie lub do innych użytkowników (hasła będą w formacie zwykłego tekstu), a także możesz sprawdzić, ilu użytkowników zostało utworzonych i czy trzeba zakupić dodatkowe licencje w celu ich przypisania do niektórych nowych użytkowników.

Następne kroki

Więcej informacji na temat dodawania użytkowników do Microsoft 365

Nie masz pewności, co to jest format CSV?

Plik CSV jest plikiem z wartościami oddzielanymi przecinkami. Taki plik można utworzyć i edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu lub programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak program Excel.

Na początek możesz pobrać ten przykładowy arkusz kalkulacyjny. Pamiętaj, że Microsoft 365 wymaga nagłówków kolumn w pierwszym wierszu, aby nie zastępować ich czymś innym.

Zapisz plik pod nową nazwą i określ dla niego format CSV.

Obraz przedstawiający sposób zapisywania pliku w programie Excel w formacie CSV.

Podczas zapisywania pliku prawdopodobnie zostanie wyświetlony monit informujący, że niektóre funkcje w skoroszycie zostaną utracone w razie zapisania pliku w formacie CSV. To normalne. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

Obraz monitu, który można uzyskać z programu Excel z pytaniem, czy naprawdę chcesz zapisać plik w formacie CSV.

Porady dotyczące formatowania arkusza kalkulacyjnego

 • Czy potrzebne są takie same nagłówki kolumn, jak w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym? Tak. Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawiera nagłówki kolumn w pierwszym wierszu. Te nagłówki są wymagane. Dla każdego użytkownika, który chcesz dodać do Microsoft 365, utwórz wiersz pod nagłówkiem. Jeśli dodasz, zmienisz lub usuniesz dowolne nagłówki kolumn, Microsoft 365 może nie być w stanie utworzyć użytkowników na podstawie informacji w pliku.

 • Co zrobić, jeśli nie mam wszystkich informacji wymaganych dla każdego użytkownika? Nazwa użytkownika i nazwa wyświetlana są wymagane i nie można dodać nowego użytkownika bez tych informacji. Jeśli nie masz innych informacji, na przykład numeru faksu, możesz użyć spacji i przecinka, aby wskazać, że to pole ma pozostać puste.

 • Jak mały lub duży może być arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny musi mieć co najmniej dwa wiersze. One is for the column headings (the user data column label) and one for the user. You cannot have more than 251 rows. If you need to import more than 250 users, you can create more than one spreadsheet.

 • Jakich języków mogę używać? Podczas tworzenia arkusza kalkulacyjnego można wprowadzać etykiety kolumn danych użytkownika w dowolnym języku lub znakach, ale nie można zmieniać kolejności etykiet, jak pokazano w przykładzie. You can then make entries into the fields, using any language or characters, and save your file in a Unicode or UTF-8 format.

 • Co zrobić, gdy dodaję użytkowników z różnych krajów i regionów? Utwórz osobny arkusz kalkulacyjny dla każdego obszaru. Dla każdego arkusza kalkulacyjnego musisz wykonać kroki kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników, nadając jedną lokalizację wszystkim użytkownikom zawartym w pliku, z którym pracujesz.

 • Czy istnieje limit liczby znaków, których można użyć? Poniższa tabela zawiera etykiety kolumn danych użytkowników i maksymalną liczbę znaków dla każdej z nich w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym.

Etykieta kolumny danych użytkownika Maksymalna liczba znaków
Nazwa użytkownika (wymagane)
79, wliczając znak handlowe „po" (@), w formacie nazwa@domena.<rozszerzenie>. Alias użytkownika nie może przekraczać 50 znaków, a nazwa domeny nie może przekraczać 48 znaków.
Imię
64
Nazwisko
64
Nazwa wyświetlana (wymagane)
256
Stanowisko
64
Dział
64
Numer biura
128
Tel. w biurze
64
Telefon komórkowy
64
Faks
64
Adres
1023
Miasto
128
Województwo
128
Kod pocztowy
40
Kraj lub region
128

Nadal występują problemy podczas dodawania użytkowników do Microsoft 365?

 • Sprawdź dokładnie, czy arkusz kalkulacyjny został poprawnie sformatowany. Sprawdź, czy nagłówki kolumn są zgodne z nagłówkami w pliku przykładowym. Upewnij się, że zostały spełnione reguły dotyczące liczby znaków i że każde pole jest oddzielone przecinkiem.

 • Jeśli nie widzisz nowych użytkowników w Microsoft 365 od razu, poczekaj kilka minut. Wprowadzenie zmian we wszystkich usługach w Microsoft 365 może trochę potrwać.

Dodawanie użytkowników pojedynczo lub zbiorczo do Microsoft 365