Błąd SQL (80044150) podczas importowania rozwiązania w usłudze Microsoft Dynamics 365

Ten artykuł zawiera rozwiązanie błędu SQL (80044150), który występuje podczas importowania rozwiązania w usłudze Microsoft Dynamics 365.

Dotyczy: Microsoft Dynamics 365
Oryginalny numer KB: 4464333

Symptomy

Podczas próby zaimportowania rozwiązania w Dynamics 365 import kończy się niepowodzeniem z kodem błędu 80044150.

Przyczyna

Kod błędu 80044150 wskazuje, że wystąpił wyjątek SQL.

Rozwiązanie

Wybierz przycisk Pobierz plik dziennika , aby znaleźć inne szczegóły dotyczące błędu. Jeśli błąd będzie się powtarzać i nie możesz rozwiązać problemu przy użyciu szczegółów w pliku dziennika, skontaktuj się z pomoc techniczna firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy. Możesz również użyć informacji w pliku dziennika, aby wyszukać potencjalne rozwiązania w społecznościach Dynamics 365.