Dwukrotne kliknięcie, przeciąganie i upuszczanie nie działa

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że dwukrotne kliknięcie, przeciąganie i upuszczanie nie działa.

Dotyczy: Power Automate
Oryginalny numer KB: 4555842

Symptomy

Przeciąganie i upuszczanie lub dwukrotne kliknięcie nie jest poprawnie rejestrowane.

Weryfikowanie problemu

Znane problemy i rozwiązania

Kroki rozwiązywania

Nieobsługiwany link sprawdzania podczas weryfikowania problemów.