Dokumentacja usługi Azure Arc

Uprość złożone środowiska rozproszone — lokalne, brzegowe i wielochmurowe.