Dokumentacja usługi Azure Bastion

Dowiedz się, jak nawiązać połączenie z maszyną wirtualną za pomocą usługi Azure Bastion. Skonfiguruj bezpieczne i bezproblemowe połączenie RDP/SSH z maszynami wirtualnymi bezpośrednio w witrynie Azure Portal za pośrednictwem protokołu SSL. Gdy łączysz się za pomocą usługi Azure Bastion, maszyny wirtualne nie muszą mieć publicznego adresu IP.