Dokumentacja zgodności platformy Azure

Jeśli Twoja organizacja wymaga zgodności ze standardami prawnymi, zacznij tutaj, aby uzyskać informacje o zgodności na platformie Azure.

Oferta rozwiązań do zapewniania zgodności

Dodatkowe zasoby dotyczące zgodności

Aby uzyskać dostęp do zasobu, może być konieczne zalogowanie się do usługi w chmurze