Znajdowanie nabywcy rezerwacji z dzienników platformy Azure

Ten artykuł ułatwia znalezienie nabywcy rezerwacji z informacjami z dzienników katalogu. Dzienniki katalogów z usługi Azure Monitor zawierają identyfikatory e-mail użytkowników, którzy dokonali zakupów rezerwacji.

Znajdowanie nabywcy

  1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
  2. Przejdź do obszaru Monitorowanie>aktywnościdziennika> aktywności.
    Zrzut ekranu przedstawiający nawigację do dziennika aktywności — działanie.
  3. Wybierz pozycję Działanie katalogu. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją Potrzebujesz uprawnień do wyświetlania dzienników na poziomie katalogu, wybierz link , aby dowiedzieć się, jak uzyskać uprawnienia.
    Zrzut ekranu przedstawiający działanie katalogu bez uprawnień do wyświetlania dziennika.
  4. Po uzyskaniu uprawnień przefiltruj dostawcę zasobów dzierżawyprzy użyciu Microsoft. Pojemność. Wszystkie zdarzenia związane z rezerwacją powinny być widoczne dla wybranego przedziału czasu. W razie potrzeby zmień przedział czasu.
    Zrzut ekranu przedstawiający użytkownika, który kupił rezerwację. W razie potrzeby może być konieczne wybranie pozycji Edytuj kolumny w celu wybrania zdarzenia zainicjowanego przez. Użytkownik, który dokonał zakupu rezerwacji, jest wyświetlany w obszarze Zdarzenie zainicjowane przez.

Następne kroki